Projekt Kompleksowy Outplacement–twoja szansa na rynku pracy

POSTĘPOWANIE OFERTOWE


 Dodano:  7 lutego 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2016 KO-L
– wynajem sal na zajęcia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
THE CHALLENGE GROUP A. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. ŚWIERADOWSKA 51a, 02-662 WARSZAWA


Dodano:  7 lutego 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2016 KO-L
– realizacja zajęć z zakresu szkolenia zawodowego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA


Dodano:  12 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR  8/2016 KO-L
– wynajem sal na zajęcia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
THE CHALLENGE GROUP A. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. ŚWIERADOWSKA 51a  02-662 WARSZAWA


Dodano:  12 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 /2016 KO-L
– realizacja zajęć z zakresu szkolenia zawodowego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA


Dodano:  30 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2016 KO-L
– wynajem sal na zajęcia zawodowe

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  30 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2016 KO-L
– realizacja zajęć z zakresu szkolenia zawodowego

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  24 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016 KO-L
– wynajem sal na zajęcia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
THE CHALLENGE GROUP A. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. ŚWIERADOWSKA 51a  02-662 WARSZAWA


Dodano:  24 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 /2016 KO-L

– zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

OCENA KOŃCOWA OFERT:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi została wybrana oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KUCHNIA SMAKOSZA” Monika Siwko, Lublin


Dodano:  24 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
ZAPYTANIE OFERTOWE NR4 /2016 KO-L
– realizacja zajęć z zakresu szkolenia zawodowego

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

OCENA KOŃCOWA OFERT:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi została wybrana oferta złożona przez: Centrum Edukacyjne Żelazna – Magdalena Karpik Adamska


Dodano:  23 listopada 2016 r.

INFORMACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016 KO-L

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 24.11.2016 r.


Dodano:  14 listopada 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 KO-L
– zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  14 listopada 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016 KO-L
– wynajem sal na zajęcia zawodowe

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  14 listopada 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016 KO-L
– realizacja zajęć z zakresu szkolenia zawodowego

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  2 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 /2016 KO-L
– zapewnienie poczęstunku i wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

OCENA KOŃCOWA OFERT:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi została wybrana oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KUCHNIA SMAKOSZA” Monika Siwko, Lublin


Dodano:  24 października  2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 KO-L
– zapewnienie poczęstunku i wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano: 28 sierpnia  2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 KO-L
wynajem sal
na Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe – warsztaty grupowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

  1. Publikacja zapytania na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
  2. Informacja o wybranym wykonawcy:
  • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
  • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
  • Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Nazwa wyłonionego Wykonawcy:
THE CHALLENGE GROUP A.J. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA


Dodano: 28 sierpnia  2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 KO-L
– realizacja zajęć
Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne poradnictwo psychologiczne, grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

  1. Publikacja zapytania  na stronie:  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
  2. Informacja o wybranym wykonawcy:
  • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
  • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
  • Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Nazwa wyłonionego Wykonawcy:
INDYKA Paweł Indyka, Katowice


Dodano: 26 sierpnia  2016 r.

INFORMUJEMY

Publikacja wyników postępowań ofertowych 1/2016 KO-L i 2/2016 KO-L
nastąpi w dniu 28.08.2016 r.


Dodano:  17 sierpnia  2016 r.

INFORMACJA O  POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 KO-L
– wynajem sal
na Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe – warsztaty grupowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  17 sierpnia  2016 r.

INFORMACJA O  POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 KO-L

– realizacja zajęć: indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne poradnictwo psychologiczne, grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA

Rozmiar czcionki
Kontrast