Projekt Postaw na własny biznes w łódzkim obszarze metropolitarnym

Dodano: 21 lutego 2018 r.

INFORMACJA
ROZEZNANIE RYNKU
NAJEM SAL

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na usługę najmu sal w ramach projektu „Postaw na własny biznes w łódzkim obszarze metropolitarnym”, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Zapytanie nr 1 PNWB – najem

Rozmiar czcionki
Kontrast