Projekt Postaw na własny biznes w łódzkim obszarze metropolitarnym

Dodano: 15 listopada 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE – 5/2019 PNWB

Zamawiający informuje, iż w ramach postępowania na wybór wykonawcy do realizacji indywidualnego, specjalistycznego  wsparcia pomostowego w postaci usług doradczych

została wybrana oferta Wykonawcy:

POLSKIE CENTRUM EDUKACJI
TOMASZ MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA
Al. Komisji Edukacji Narodowej 103/65 02-722 Warszawa
NIP 9512082460

w ramach projektu „Postaw na własny biznes w łódzkim obszarze metropolitarnym”, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Dodano: 14 listopada 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU
Zapytanie ofertowe nr 5/2019 PNWB

Realizacja indywidualnego, specjalistycznego  wsparcia pomostowego w postaci usług doradczych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania decyzja o wyborze Wykonawcy zostanie ogłoszona do dnia 15 listopada 2019 r.

Dodano: 5 listopada 2019 r.

INFORMACJA
DOTYCZY Zapytanie ofertowe nr 5/2019 PNWB

Realizacja indywidualnego, specjalistycznego  wsparcia pomostowego w postaci usług doradczych

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy do realizacji indywidualnego, specjalistycznego  wsparcia pomostowego w postaci usług doradczych prowadzonego w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, w ramach projektu „Postaw na własny biznes w łódzkim obszarze metropolitarnym”, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Zapytanie ofertowe nr 5_2019 PNWB

Dodano: 10 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU
DOTYCZY ROZEZNANIE RYNKU KOB

Zamawiający informuje, iż w ramach postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi polegającej na ocenie biznesplanów zostały wybrane oferty:

  1. Paweł Adamski.
  2. HR CENTER Marta Majcher, Błażowa Górna 144, 36-030 Błażowa NIP: 8133504471.
  3. PHU Prestiż Agata Szadyn Tymicka, Wielobycz 25, 22-315 Gorzków NIP: 564-172-83-30.
  4. Ewa Baran.
    w ramach projektu „Postaw na własny biznes w łódzkim obszarze metropolitarnym”, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Dodano: 3 czerwca 2019 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ROZEZNANIE RYNKU KOB

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi polegającej na ocenie biznesplanów w ramach projektu „Postaw na własny biznes w łódzkim obszarze metropolitarnym”, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Rozeznanie rynku na KOB

Dodano: 10 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU
CATERING – 3/2019 PNWB

Zamawiający informuje, iż w ramach postępowania w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do realizacji cateringu została wybrana oferta Wykonawcy:

Katarzyna Molska „PILVI”, ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa

w ramach projektu „Postaw na własny biznes w łódzkim obszarze metropolitarnym”, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Dodano: 10 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE – 2/2019 PNWB

Zamawiający informuje, iż w ramach postępowania na wybór wykonawcy do realizacji szkolenia ABC działalności gospodarczej oraz doradztwa biznesowego indywidualnego
została wybrana oferta Wykonawcy:

SIMITU Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 11/17, 11-041 Olsztyn

w ramach projektu „Postaw na własny biznes w łódzkim obszarze metropolitarnym”, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Dodano: 29 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA
ROZEZNANIE RYNKU 3/2019 PNWB
CATERING

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu „Postaw na własny biznes w łódzkim obszarze metropolitarnym”, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Zapytanie nr 3 PNWB-Ł – catering

Dodano: 01 marca 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU
DOTYCZY ROZEZNANIE RYNKU – NAJEM SAL 1/2019 PNWB

Zamawiający informuje, iż w ramach postępowania w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi najmu sal została wybrana oferta Wykonawcy:

AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

w ramach projektu „Postaw na własny biznes w łódzkim obszarze metropolitarnym”, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Dodano: 21 lutego 2019 r.

INFORMACJA
ROZEZNANIE RYNKU 1/2019 PNWB
NAJEM SAL

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na usługę najmu sal w ramach projektu „Postaw na własny biznes w łódzkim obszarze metropolitarnym”, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Zapytanie nr 1 PNWB – najem

Rozmiar czcionki
Kontrast