Łódź – Postaw na własny biznes

RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18

Projekt: POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym

okres realizacji projektu: 01.02.2019 – 31.12.2020

Biuro projektu w Łodzi
ul. Rewolucji 1905 r Nr 82 lok. A18
90-223 Łódź

tel. 530-895-752

postawnabiznes@business-school.pl
www.business-school.pl/postawnabiznes

Rozmiar czcionki
Kontrast