Grafika komputerowa

Informacje ogólne:

Liczba godzin: 50
Cena: 650 zł.

Program kursu:

Grafika rastrowa

 1. Adobe Photoshop – przeznaczenie programu.
 2. Budowa obrazu bitmapowego, rozdzielczości.
 3. Przestrzenie barwne.
 4. Poruszanie wewnątrz programu.
 5. Tworzenie własnego koloru.
 6. Kadrowanie obrazów.
 7. Podstawowa korekta fotografii.
 8. Paleta Brushes. Definiowanie własnych pędzli
 9. Retusz.
 10. Selekcja.
 11. Selekcja na masce.
 12. Wypełnianie selekcji kolorem.
 13. Narzędzie Pattern i tworzenie własnych wzorów.
 14. Szparowanie, zasady i techniki.
 15. Typografia. Rodzaje fontów.
 16. Wprowadzenie tekstu i jego edycja.
 17. Praca na warstwach.
 18. Sposoby transformacji obiektów w selekcjach.
 19. Style warstw.
 20. Warstwa korekcyjna i jej opcje.
 21. Tworzenie masek odcinania.
 22. Maska wektorowa.
 23. Praca na obiektach wektorowych.
 24. Obiekty inteligentne.

Grafika wektorowa

 1. Adobe Illustrator – przeznaczenie programu.
 2. Budowa obiektów wektorowych.
 3. Poruszanie wewnątrz programu.
 4. Definiowanie i zapisywanie własnych ustawień.
 5. Tworzenie krzywych i ich edycja.
 6. Przestrzenie barwne i podstawowe różnice między nimi.
 7. Wyliczanie wielkości dokumentów.
 8. Posługiwanie się narzędziami selekcji.
 9. Selection, Direct Selection, Group Selection, Lasso, Magic Wand, Pen).
 10. Pozycjonowanie obiektów na dokumencie.
 11. Kopiowanie, wycinanie, wstawianie, duplikowanie obiektów.
 12. Paleta Stroke.
 13. Transformacje obiektów.
 14. Funkcje Expand.
 15. Wypaczanie obiektów.
 16. Tworzenie maski odcinania.
 17. Atrybuty palety wygląd.
 18. Tekst po ścieżce , tekst akapitowy, zwijanie tekstu wokół elementów graficznych.
 19. Gradient i Gradient Mesh. Tworzenie obiektów z cieniem własnym.
 20. Narzędzie Eyedropper.
 21. Łączenie ewolucji i wypełnień gradientowych
 22. Efekty z zastosowaniem Funkcji Clipping Mas i Compound Path.
 23. Importowanie obiektów bitmapowych.
 24. Funkcje Live Trace. Edycja koloru.
 25. Stosowanie efektu transparencji, maski i tryby nakładania kolorów.
 26. Spłaszczanie transparencji. Rasteryzowanie obiektów.

Zajęcia odbywają się w naszej pracowni, w centrum Warszawy.
Zapewniamy profesjonalną kadrę oraz sprzęt komputerowy z pakietem Adobe CS6.
Nie ma ukrytych kosztów.

Po ukończeniu kursu otrzymuje się Zaświadczenia na drukach MEN.

Rozmiar czcionki
Kontrast