Asystentka – sekretarka

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
nabycie umiejętności zarządzania pracami sekretarskimi

Perspektywy zawodowe – praca:

 • sekretariaty firm
 • urzędy administracji
 • biura obsługi klienta
 • firmy outsourcingowe

Plan nauczania:

LP. PRZEDMIOTY
1. Elementy prawa
2. Organizacja i technika pracy biurowej
3. Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
4. Podstawy zarządzania
5. Autoprezentacja
6. Podstawy rachunkowości
7. Obsługa komputerów
8. Język angielski

Warunki przyjęcia:

 • złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • podpisanie umowy o kształcenie
 • złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
 • wniesienie opłat

Uzyskiwany dokument:

 • dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia:

 • zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki:

 • tryb weekendowy
 • dzienny
Rozmiar czcionki
Kontrast