Pracownik administracyjno-biurowy

Informacje ogólne:

Liczba godzin: 140 
Czas trwania kursu: 10 tygodni
Cena: 1450 zł

Celem kursu jest:

Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się komputerem oraz programami z pakietu Office, programami graficznymi oraz zarządzania pocztą elektroniczną, pozyskiwania wiadomości z internetu. Uzyskanie sprawności w posługiwaniu się językiem obcym. Zdobycie wiedzy z zakresu prawa cywilnego, pracy, handlowego, postępowania administracyjnego, obsługi biura, korespondencji biurowej, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, podstaw rachunkowości. Jest to kompleksowa wiedza, niezbędna dla tego rodzaju pracowników.

Program zajęć:

  1. Elementy prawa cywilnego, handlowego i pracy.
  2. Organizacja biura firmy.
  3. Podstawy rachunkowości.
  4. Korespondencja biurowa.
  5. Autoprezentacja.
  6. Komunikacja interpersonalna.
  7. Komputer w pracy biurowej (60h).

Zajęcia odbywają się w naszej pracowni, w centrum Warszawy.
Zapewniamy profesjonalną kadrę, sprzęt oraz materiały dydaktyczne.
Nie ma ukrytych kosztów, np. za certyfikat.
Egzamin końcowy kosztuje jedynie 70 zł.

Rozmiar czcionki
Kontrast