KWALIFIKACJE DOŚWIADCZENIE PRACA

Dodano: 23 marca 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU
 Zapytanie ofertowe nr 6/2019 KDP
realizacja szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta Wykonawcy:
CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA
Magdalena Karpik Adamska
ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn
NIP: 118-050-91-01. RGEON: 014951546

————————————————————————————-

Dodano: 21 stycznia 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU
 Zapytanie ofertowe nr 4/2019 KDP
realizacja szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta Wykonawcy:
CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA
Magdalena Karpik Adamska
ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn
NIP: 118-050-91-01. RGEON: 014951546

————————————————————————————-

Dodano: 28 grudnia 2018 r.

INFORMACJA
Zapytanie ofertowe nr 3/2018 KDP
catering

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Katarzyna Molska „PILVI”, ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa

————————————————————————————-

Dodano: 12 grudnia 2018 r.

INFORMACJA
Zapytanie ofertowe nr 2/2018 KDP
Wynajem sal

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

————————————————————————————-

Dodano: 10 grudnia 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU
 Zapytanie ofertowe nr 1/2018 KDP
realizacja doradztwa zawodowego
, psychologicznego
oraz pośrednictwa pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta Wykonawcy:
MAGXMAG MAGDALENA GÓRAJSKA
Białe Zagłębie 3/22
26-052 Nowiny
NIP: 9590749180

————————————————————————————-

Dodano: 05 grudnia 2018r.

INFORMACJA
Zapytanie ofertowe nr 2/2018 KDP
Wynajem sal

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wynajem sal / pomieszczeń na realizację  wsparcia dla uczestników /uczestniczek w ramach projektu „Kwalifikacje-doświadczenie-praca”
współfinansowanego ze środków EFS
w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe nr 2/2018  KDP – na wynajem sal

————————————————————————————-

Rozmiar czcionki
Kontrast