KWALIFIKACJE DOŚWIADCZENIE PRACA

Dodano: 10 grudnia 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU
 Zapytanie ofertowe nr 1/2018 KDP
realizacja doradztwa zawodowego
, psychologicznego
oraz pośrednictwa pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta Wykonawcy:
MAGXMAG MAGDALENA GÓRAJSKA
Białe Zagłębie 3/22
26-052 Nowiny
NIP: 9590749180

————————————————————————————-

Dodano: 05 grudnia 2018r.

INFORMACJA
Zapytanie ofertowe nr 2/2018 KDP
Wynajem sal

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wynajem sal / pomieszczeń na realizację  wsparcia dla uczestników /uczestniczek w ramach projektu „Kwalifikacje-doświadczenie-praca”
współfinansowanego ze środków EFS
w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe nr 2/2018  KDP – na wynajem sal

————————————————————————————-

Rozmiar czcionki
Kontrast