Obsługa portów i terminali

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
uzyskanie kwalifikacji – Specjalisty ds. eksploatacji portów i terminali

Perspektywy zawodowe – praca:

 • działy transportowo-spedycyjne przedsiębiorstw,
 • terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe,
 • obsługa podróżnych w portach i terminalach
 • porty morskie i rzeczne.

Plan nauczania:

LP. PRZEDMIOTY
1. Podróżni w portach i terminalach
2. Podstawy organizacji portów i terminali
3. Transport w portach i terminalach
4. Procesy magazynowe w portach i terminalach
5. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
6. Język angielski w portach i terminalach
7. Język rosyjski w portach i terminalach

Warunki przyjęcia:

 • złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • podpisanie umowy o kształcenie
 • złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
 • wniesienie opłat

Uzyskiwany dokument:

 • dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia:

 • zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych
Rozmiar czcionki
Kontrast