Organizacja reklamy

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
zdobycie umiejętności w zakresie promocji i reklamy przedsiębiorstwa

Perspektywy zawodowe – praca

 • działy reklamy i marketingu firm
 • agencje reklamowe i marketingowe
 • działy RP firm i urzędów
 • domy towarowe i hipermarkiety
 • komórki promocji firm i urzędów

Plan nauczania

LP. PRZEDMIOTY
1. Mikroekonomia
2. Marketing
3. Techniki wspierania sprzedaży
4. Promocja
5. Negocjacje handlowe
6. Komputer w reklamie
7. Badania marketingowe
8. Reklama
9. Psychologia reklamy
10. Prawo i etyka w reklamie
11. Public relations
12. Aranżacja wystaw i stoisk

Warunki przyjęcia:

 • złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • podpisanie umowy o kształcenie
 • złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
 • wniesienie opłat

Uzyskany dokument:

 • dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia:

 • zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki:

 • tryb weekendowy
 • dzienny
Rozmiar czcionki
Kontrast