Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
uzyskanie kwalifikacji doradcy personalnego

Perspektywy zawodowe – praca:

 • działy personalne przedsiębiorstw
 • urzędy pośrednictwa pracy
 • prywatne biura pośrednictwa pracy
 • firmy doradcze
 • firmy outsourcingowe

Plan nauczania:

LP. PRZEDMIOTY
1. Podstawy psychologii
2. Psychologia osobowości
3. Elementy zarządzania pracą
4. Psychologia społeczna
5. Prawo pracy
6. Marketing kadrowy
7. Organizacja treningów i szkoleń
8. Komunikacja interpersonalna
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi
10. Polityka społeczna
11. Inteligencja emocjonalna
12. Oprogramowanie biurowe

Warunki przyjęcia:

 • złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • podpisanie umowy o kształcenie
 • złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
 • wniesienie opłat

Uzyskany dokument:

 • dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia:

 • zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki:

 • tryb weekendowy
 • dzienny
Rozmiar czcionki
Kontrast