Asystencko-sekretarski

Informacje ogólne:

Liczba godzin: 50
Cena: 520 zł

Program kursu:

 1. Sekretariat w strukturze organizacyjnej firm. Rodzaje i rola sekretariatów.
 2. Rola asystentki-sekretarki w zarządzaniu. Zadania i obowiązki. Kwalifikacje zawodowe i predyspozycje osobowościowe sekretarki-asystentki.
 3. Jak skutecznie szukać pracy? Ubieganie się o stanowisko asystentki-sekretarki – jak  napisać dobre CV oraz list motywacyjny.
 4. Zasady organizacji i funkcjonowania biura. Systemy kancelaryjne, instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt, metody przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 5. Funkcjonalny sekretariat. Organizacja stanowiska pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze. Obsługa urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, skaner).
 6. Czynności kancelaryjne w sekretariacie. Zarządzanie czasem własnym i przełożonego. Rodzaje i obieg dokumentacji w firmie.
 7. Zasady prowadzenia korespondencji, cechy stylu urzędowego. Przygotowywanie pism. Netetykieta. Prowadzenie rozmów telefonicznych.
 8. Rozliczanie delegacji służbowych. Dokumenty księgowo-kadrowe.
 9. Podstawy prawa pracy: umowa o pracę, urlopy, wynagrodzenie, rozwiązanie umowy. Umowy z zakresu prawa cywilnego i handlowego przydatne w pracy asystentki-sekretarki.
 10. Organizacja spotkań służbowych, narad, konferencji, wyjazdów służbowych oraz imprez firmowych. Zapraszanie. Etykieta spotkania biznesowego.
 11. Profesjonalna obsługa klienta. Komunikacja interpersonalna. Obsługa obcokrajowców w biurze. Asertywność i walka z codziennym stresem, wypalenie zawodowe.
 12. Public relations –  porozumiewanie się z otoczeniem.
 13. Reprezentacja i wizerunek firmy. Wizerunek i ubiór asystentki-sekretarki. Firmowy dress code. Savoir vivre w biznesie.
 14. Komputeryzacja prac biurowych: Edytor tekstu i jego funkcje, zastosowanie arkusza kalkulacyjnego, przygotowywanie prezentacji w Power Poincie, obsługa poczty elektronicznej, korzystanie z Internetu, elektroniczny notes menadżerski.

Zajęcia odbywają się w naszej pracowni, w centrum Warszawy.
Zapewniamy profesjonalną kadrę, sprzęt oraz materiały dydaktyczne.
Nie ma ukrytych kosztów np. za certyfikat.

Rozmiar czcionki
Kontrast