Lubuskie Centrum Przedsiębiorczości

Dodano: 16 stycznia 2019 r.

INFORMACJA
Zapytanie ofertowe nr 2-2018 LCP
Na przeprowadzenie usługi oceny formularzy rekrutacyjnych

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie, prowadzone w trybie rozeznania rynku na wynajem sal / pomieszczeń na realizację  wsparcia dla uczestników /uczestniczek w ramach projektu
„Lubuskie Centrum Przedsiębiorczości”
współfinansowanego ze środków EFS
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

————————————————————————————-

Dodano: 06 grudnia 2018r.

INFORMACJA
Zapytanie ofertowe nr 3-2018 LCP
Na przeprowadzenie usługi wynajmu sal

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wynajem sal / pomieszczeń na realizację  wsparcia dla uczestników /uczestniczek w ramach projektu
„Lubuskie Centrum Przedsiębiorczości”
współfinansowanego ze środków EFS
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Zapytanie ofertowe nr 3-2018 LCP wynajem sal

————————————————————————————-

Dodano: 06 grudnia 2018r.

INFORMACJA
Zapytanie ofertowe nr 2-2018 LCP
Na przeprowadzenie usługi oceny formularzy rekrutacyjnych

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wynajem sal / pomieszczeń na realizację  wsparcia dla uczestników /uczestniczek w ramach projektu
„Lubuskie Centrum Przedsiębiorczości”
współfinansowanego ze środków EFS
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Zapytanie ofertowe nr 2-2018 LCP ocena_formularzy rekrutacyjnych

————————————————————————————-

Dodano: 06 grudnia 2018r.

INFORMACJA
Zapytanie ofertowe nr 1-2018 LCP
Na przeprowadzenie identyfikacji predyspozycji zawodowych przez doradcę zawodowego.

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wynajem sal / pomieszczeń na realizację  wsparcia dla uczestników /uczestniczek w ramach projektu
„Lubuskie Centrum Przedsiębiorczości”
współfinansowanego ze środków EFS
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Zapytanie ofertowe nr 1-2018 LCP na przeprowadzenie identyfikacji predyspozycji  zawodowych przez doradcę zawodowego

Rozmiar czcionki
Kontrast