AKADEMIA AKTYWNOŚCI

Dodano:  9 listopada 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 AA
– catering

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
IT CONFIG, ul. Powstańców 69, 05-870 Błonie, NIP: 146216333

————————————————————————————-

Dodano: 24 października  2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU
 Zapytanie ofertowe nr 1/S/2018 AA
 Wynajem sal  

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta Wykonawcy:
AZAFRAN Macin Kuszpit
ul. Faszczycka 12a
05-870 Błonie

————————————————————————————-

Dodano: 24 października  2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU
 Zapytanie ofertowe nr 1/2018 AA
realizacja doradztwa zawodowego, psychologicznego
oraz pośrednictwa pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta Wykonawcy:
MAGXMAG MAGDALENA GÓRAJSKA
Białe Zagłębie 3/22
26-052 Nowiny
NIP: 9590749180

————————————————————————————-

Dodano: 17 października  2018 r.

INFORMACJA
 Zapytanie ofertowe nr 1/S/2018 AA
 Wynajem sal

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wynajem sal / pomieszczeń na realizację  wsparcia dla uczestników /uczestniczek w ramach projektu „Akademia aktywności – program zwiększania szans na rynku pracy osób powyżej 29 roku życia
współfinansowanego ze środków EFS
w ramach RPOWS na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 1 na wynajem sal 1/S/2018 AA

Rozmiar czcionki
Kontrast