Architektura wnętrz

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
zdobycie umiejętności w zakresie aranżacji wnętrz

Perspektywy zawodowe – praca:

  • biura projektowe
  • firmy budowlane
  • firmy wykończenia wnętrz

Plan nauczania:

LP. PRZEDMIOTY
1. Rysunek zawodowy
2. Projektowanie wnętrz
3. Modelowanie i projektowanie wspomagane komputerem
4. Kompozycje plastyczne i wzornictwo przemysłowe
5. Ergonomia
6. Elementy projektowania architektonicznego
7. Prawne podstawy działalności gospodarczej
8. Kosztorysowanie
9. Seminarium dyplomowe

Warunki przyjęcia:

  • złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • podpisanie umowy o kształcenie
  • złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
  • wniesienie opłat

Uzyskiwany dokument

  • dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia

  • zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych
Rozmiar czcionki
Kontrast