Grafika komputerowa

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
zdobycie kwalifikacji grafika komputerowego

Perspektywy zawodowe – praca:

 • studia graficzne
 • agencje reklamowe
 • wydawnictwa publikacji
 • działy promocji i reklamy przedsiębiorstw

Plan nauczania:

LP. PRZEDMIOTY
1. Obsługa graficznych programów wektorowych /tworzenie i obróbka grafiki wektorowej (CorelDraw, Illustrator)
2. Obsługa graficznych programów rastrowych /tworzenie grafiki bitmapowej i komputerowa obróbka zdjęć (Photoshop)
3. Animacje wektorowe i bitmapowe (Flash)
4. Tworzenie stron internetowych /optymalizacja grafiki www (HTML, CSS, PHP)
5. Seminarium dyplomowe

Warunki przyjęcia:

 • złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • podpisanie umowy o kształcenie
 • złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
 • wniesienie opłat

Uzyskiwany dokument:

 • dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia:

 • zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki:

 • tryb weekendowy
 • dzienny
Rozmiar czcionki
Kontrast