Projekt Od nowa

POSTĘPOWANIE OFERTOWE


Dodano: 16 luty 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2018 ODN-W
– wynajem sal na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano: 29 listopada 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017 ODN-W
– wynajem sal podczas szkolenia zawodowego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano: 29 listopada 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 8/2017 ODN-W

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Fundacja „Sławek” z siedzibą w Warszawie,
ul. Gubinowa 7/57, 02-956 Warszawa, NIP: 951-18-26-154


Dodano: 27 listopada 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 8/2017 ODN-W

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 29.11.2017 r.


Dodano: 9 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 7/2017 ODN-W
– zatrudnienie Opiekuna Punktu Aktywizacji Zawodowej

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Bożena Stańczak, ul. Biskupia 6/2, 04-216 Warszawa


Dodano:  8 lutego 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2017 ODN-W
– wynajem sal na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano:  8 lutego 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017 ODN-W
– realizacja szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Fundacja „Sławek”, ul. Gubinowska 7/57, 02-956 Warszawa


Dodano:  3 lutego 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017 ODN-W
– pośrednictwo pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
IT CONFIG, ul. Powstańców 69, 05-870 Błonie, NIP: 146216333


Dodano:  12 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 ODN-W
– wynajem sal na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Katarzyna Molska „PILVI”, ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa


Dodano:  12 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 ODN-W
– realizacja zajęć: Identyfikacja potrzeb, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
IT CONFIG Sp. z o.o., ul. Powstańców 69, 05-870 Błonie, NIP 1182085906, Regon 146216333


Dodano:  12 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 CAT ODN-W
– Catering

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
LAK PATRYCJA WRÓBEL, ul. Wyboista 4, 05-092 Łomianki
NIP: 6641839946, REGON: 361886780


Dodano:  30 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 CAT ODN-W
– Catering

Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 13, 00-585 Warszawa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi cateringu w ramach projektu Od nowa”, realizowanego w ramach I Osi priorytetowej: Osoby Młode na rynku pracy , Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
zgodnie z zasadą rozeznania rynku, opisaną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  3 listopada 2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 ODN-W
– zatrudnienie Opiekuna Punktu Aktywizacji Zawodowej

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Krystyna Zielińska, ul. Smugowa 30B, 03-032 Warszawa

Rozmiar czcionki
Kontrast