Kadry i płace

Informacje ogólne:

Liczba godzin: 60
Czas trwania kursu: ok. 6 tygodni
Cena: 750 zł.

Program kursu:

 1. Zawieranie umów o pracę – podstawy prawne:
  – nawiązanie i ustanie stosunku pracy
  – umowy cywilnoprawne
  – ewidencja czasu pracy, wynagrodzenia za pracę
  – urlopy pracownicze
  – opis stanowiska pracy
  – regulaminy i inne akty wewnątrzzakładowe,
  – obowiązki pracownika i pracodawcy
  – rodzaje umów o pracę
  – rozwiązywanie umów o pracę
  – zatrudnianie kobiet i młodocianych
 2. Organizacja pracy działu personalnego
 3. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (teczka personalna, program komputerowy)
 4. Zasady obliczania wynagrodzeń i narzutu na wynagrodzenia:
  – dokumentacja płac (listy płac, karty wynagrodzeń)
  – wynagrodzenia z tytułu umowy o prace oraz umów cywilnoprawnych (rachunki, koszty uzyskania, karty zleceń)
  – obliczanie urlopu wypoczynkowego (ekwiwalentu za urlop), urlopu okolicznościowego, oraz nieobecności usprawiedliwionych płatnych
  – obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, wychowawczych i macierzyńskich
  – świadczenia na rzecz pracowników
  – świadczenia rodzinne
  – świadczenia emerytalne – współpraca z ZUS
 5. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym (obliczanie zaliczek miesięcznych, PIT 4 R)
 6. Dokumentacja i rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z ZUS (deklaracje DRA, RZA, RCA)
 7. Program Płatnik (deklaracje DRA, RZA, RCA, dwustronny system wymiany plików)
 8. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 10. Wypadki przy pracy
 11. Obowiązkowe wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników

Zajęcia odbywają się w naszej pracowni, w centrum Warszawy.
Zapewniamy profesjonalną kadrę, sprzęt oraz materiały dydaktyczne.
Nie ma ukrytych kosztów.
Gwarantujemy otrzymanie certyfikatu w języku polskim oraz zaświadczenia po ukończeniu kursu

Rozmiar czcionki
Kontrast