Projekty EFS

Obecnie Business School Sp. Jawna prowadzi projekty unijne:


Uprzejmie informujemy, że uczestnicy projektu, którzy otrzymali w 2018 roku stypendia z tytułu uczestnictwa w szkoleniach/stażach
NIE OTRZYMAJĄ PIT 11.
Stypendium to pochodzi ze środków Unii Europejskiej i zgodnie z art. 21 pkt. 1 ust. 137 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. 1991 Nr 80 poz 350 z póź. zm. ) 
jest wolne od podatku dochodowego.


w Łodzi – RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19

Projekt: POSTAW NA WŁASNY BIZNES – II edycja

okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 30.11.2021

Biuro projektu w Łodzi
ul. Kamińskiego 18 lok. 406
90 – 229 Łódź

tel. 530-895-752

pnwb2@business-school.pl
www.business-school.pl/pnwb2


w Łodzi – RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18

Projekt: POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym

okres realizacji projektu: 01.02.2019 – 31.12.2020

Biuro projektu w Łodzi
ul. Rewolucji 1905 r.  82 lok. A 18,
90-223 Łódź

tel. 530-895-752
fax. 22 620-62-76

postawnabiznes@business-school.pl
www.business-school.pl/postawnabiznes


w Bytomiu -RPLS.07.03.03-IP.02-24-036/17

Projekt: Biznes na START!

okres realizacji projektu: 02.01.2019 – 30.11.2020

Biuro projektu w Bytomiu
ul. Moniuszki 26a lok. 111,
41-902 Bytom

tel. 570-892-826, 570-896-792
fax. 22 620-62-76

biznes@business-school.pl
www.business-school.pl/biznes


w Ełku – RPWM.10.02.00-IP.01-28-003/18

Projekt: KWALIFIKACJE – DOŚWIADCZENIE- PRACA

okres realizacji projektu:02.11.2018 – 31.12.2019

Biuro Projektu w Ełku:
ul. Wojska Polskiego 53a lok. 2
19-300 Ełk

tel. 537-093-590
fax. 22 620-62-76

praca@business-school.pl
www.business-school.pl/praca


w Zielonej Górze – RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17

Projekt „LUBUSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.04.2020

Biuro projektu  w Zielonej Górze
ul. Kożuchowska 20A lok. 18
65-364 Zielona Góra

tel. 720-838-304
fax. 22 620-62-76

centrum@business-school.pl
www.business-school.pl/centrum


w Skarżysku-Kamiennej – RPSW.10.02.01-IP.01-26-164/17

Projekt „AKADEMIA AKTYWNOŚCI – program zwiększania szans na rynku pracy osób powyżej 29 roku życia”

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.07.2019

Biuro projektu w Skarżysku-Kamiennej
ul. Rejowska 99, II piętro pokój 204,
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  537 093 592
fax. 22 620-62-76

akademia@business-school.pl
www.business-school.pl/akademia


w Giżycku – RPWM.10.03.00-IP.01-28-006/17

Projekt „Przedsiębiorca to TY!”

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 30.09.2021

Biuro projektu w Giżycku
ul. Konarskiego 10/1
11-500 Giżycko

tel. 570-895-082
fax. 22 620-62-76

przedsiebiorca@business-school.pl
www.business-school.pl/przedsiebiorca


w Lublinie – RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16

Projekt „Start do biznesu gwarancją sukcesu!”

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 30.09.2019

Biuro projektu w Lublinie
ul. Legionowa 2 lok. 42
20-048 Lublin

tel. 881 796 206, 881 798 689
fax. 22 620-62-76

start@business-school.pl
www.business-school.pl/start


-w Katowicach – RPSL.07.01.03-IP.02-24-01/16
„Czas na pracę”

Okres realizacji projektu 01.10.2017 – 30.09.2018

Biuro projektu w Katowicach
ul. Podgórna 4 lok. 5
(budynek Naczelnej Organizacji Technicznej)
40-026 Katowice

tel. 570-892-826
e-mail: czas@business-school.pl
http://www.business-school.pl/czas


– w Skarżysku Kamiennej – RPSW.10.04.01-IP.01-26-037/16
„Kierunek – własna firma”

Okres realizacji projektu 01.03.2017 – 31.10.2018

Biuro Projektu
ul. Rejowska 99, II piętro pok. 204,
26-110 Skarżysko Kamienna

tel. 537-093-591
e-mail: wlasnafirma@business-school.pl
http://www.business-school.pl/wlasnafirma


– w Częstochowie – POWER.01.02.01-IP.13-24-001/16
„Innowacyjny region częstochowski”

Okres realizacji projektu 01.02.2017 – 31.01.2018

Biuro Projektu
Al. Niepodległości 20/22 lok. 35,
42-200 Częstochowa

tel. 537-093-590
e-mail: czestochowa@business-school.pl
http://www.business-school.pl/czestochowa


– w Lubinie – RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15
„OP POMYSŁU DO BIZNESU – program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 30 roku życia”

Okres realizacji projektu 02.01.2017 – 31.08.2018

Biuro Projektu
ul. Budowniczych LGOM 61B pok. 3 (II piętro),
59-300 Lubin

tel. 739-084-815
e-mail: bizneswroclaw@business-school.pl
http://www.business-school.pl/bizneswroclaw


– w Opolu – RPOP.07.03.00-IP.02-16-001/16
„OP POMYSŁU DO BIZNESU – program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 29 roku życia z województwa opolskiego”

Okres realizacji projektu 02.01.2017 – 31.08.2018

Biuro Projektu
ul. Powstańców Śląskich 26/2,
45-087 Opole

tel. 739-033-534
e-mail: biznesopole@business-school.pl
http://www.business-school.pl/biznesopole


– w Garwolinie – RPMA.10.02.00-14-015/16
„Kompetencje drogą do pracy – bezpłatny kurs komputerowy lub języka angielskiego dla mieszkańców powiatu garwolińskiego”

Okres realizacji projektu 02.01.2017 – 31.03.2018

Biuro Projektu
ul. Dobra 1/7 LU.,
08-400 Garwolin

tel. 570-896-792
e-mail: kursy.garwolin@business-school.pl
http://www.business-school.pl/kursy.garwolin


– w Ełku – POWR.01.02.02-IP.18-28-003/15
Kurs na karierę – kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy

Okres realizacji projektu 02.11.2016 – 31.07.2017

Biuro Projektu
ul. Wojska Polskiego 53a lok. 2,
19-300 Ełk

tel. 881-796-206, 881-798-689
e-mail: elk@business-school.pl
http://www.business-school.pl/elk

PROJEKT ZAKOŃCZONY


– w Warszawie – POWR.01.03.1-IP.03-00-002/15
,,Od nowa”

Okres realizacji projektu 02.11.2016 – 30.04.2018

Biuro Projektu
Punkt Aktywizacji Zawodowej: siedziba Fundacji Sławek
ul. Gen. Władysława Andersa 13,
00-159 Warszawa

tel. 570-892-983
fax. 22 258-19-97

e-mail: odnowa@business-school.pl
http://www.business-school.pl/odnowa


– w Olsztynie – POWR.01.02.02-IP.18-28-001/15
,,Postaw na kwalifikacje i doświadczenie”

Okres realizacji projektu 02.11.2016 – 31.08.2017

Biuro Projektu
ul. Okopowa 25 pok. 301,
10-075 Olsztyn

tel. 570-896-832
e-mail: olsztyn@business-school.pl
http://www.business-school.pl/olsztyn


– w Katowicach – WND-RPSL.07.01.03-24-016B/15
,,Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim”

Okres realizacji projektu 01.10.2016 – 30.09.2017

Biuro Projektu
ul. Podgórna 4 lok. 5,
40-026 Katowice

tel. 570-892-826
e-mail: szanse@business-school.pl
http://www.business-school.pl/szanse


– w Poznaniu – RPWP.08.02.00-30-0050/15
,,Wyższe kwalifikacje – większe możliwości”

Okres realizacji projektu 01.09.2016 – 30.10.2017

Biuro Projektu
ul. Wilczak 16A lok. 9,
61-623 Poznań

tel. 570-897-633
e-mail: kwalifikacje@business-school.pl
http://www.business-school.pl/kwalifikacje


– w Katowicach – RPSL.07.01.03-24-01EE/15-004
,,Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki”

Okres realizacji projektu 01.09.2016 – 28.02.2018

Biuro Projektu
ul. Podgórna 4 lok. 5,
40-026 Katowice

tel. 500-048-060, 500-048-090
e-mail: sukces@business-school.pl
http://www.business-school.pl/sukces


– w Tarnowie – RPMP.08.02.00-12-0103/15
,,W drodze do zatrudnienia – kompleksowe wsparcie osób bez pracy”

Okres realizacji projektu 01.09.2016 – 30.06.2017

Biuro Projektu
ul. Brodzińskiego 17 lok. 3,
33-100 Tarnów

tel. 530-895-752,
e-mail: wdrodze@business-school.pl
http://www.business-school.pl/wdrodze

PROJEKT ZAKOŃCZONY


– w Radomiu – RPMA.10.03.04-14-1489/15
,,Innowacyjne Mazowsze – nowoczesne techniki sprzedaży i zarządzania firmą”

Okres realizacji projektu 01.09.2016 – 31.10.2017

Biuro Projektu
ul. Staroopatowska 24 lok. 3,
26-200 Radom

tel. 530-896-082
e-mail: firma@business-school.pl
http://www.business-school.pl/firma


– w Lublinie – RPLU.10.02.00-IZ.00-06-001/15
,,Kompleksowy Outpalement – twoja szansa na rynku pracy”

Okres realizacji projektu 01.08.2016 – 31.05.2017

Biuro Projektu
ul. Hempla 6 pok. 382,
20-008 Lublin

tel. 502-622-530
e-mail: twojaszansa@business-school.pl
http://www.business-school.pl/twojaszansa

PROJEKT ZAKOŃCZONY


– w Łodzi – POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15  ,,Postaw na pracę”

Okres realizacji projektu 01.02.2016 – 31.05.2017

Biuro Projektu
ul. Zachodnia 70 lok. 415 (IV piętro),
90-403 Łódź

tel. 517-696-999, 517-696-660
e-mail: postawnaprace@business-school.pl
http://www.business-school.pl/postawnaprace

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Uprzejmie informujemy, że uczestnicy projektu, którzy otrzymali w 2015 roku stypendia z tytułu uczestnictwa w szkoleniach/stażach/praktykach
NIE OTRZYMAJĄ PIT 11.
Stypendium to pochodzi ze środków Unii Europejskiej i zgodnie z art. 21 pkt. 1 ust. 137 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. 1991 Nr 80 poz 350 z póź. zm. ) 
jest wolne od podatku dochodowego.


– w Katowicach – /POKL/6.1.1  „Młodzi wykwalifikowani na śląskim rynku pracy”

Okres realizacji projektu 01.10.2014 – 30.06.2015

Biuro Projektu
ul. Powstańców 25/24, 40-039 Katowice

tel.  516 369 101
e-mail: mlodzislask@business-school.pl
http://www.business-school.pl/mlodzislask

PROJEKT ZAKOŃCZONY


– w Łodzi – /POKL/8.1.2/2014 ,,Nowe szanse na zatrudnienie”

Okres realizacji projektu 01.07.2014 – 30.09.2015

Biuro Projektu
ul. Zachodnia 70 lok. 415 (IV piętro),
90-403 Łódź

tel. 503 868 534, 503 868 535
e-mail: noweszanse@business-school.pl
http://www.business-school.pl/noweszanse

PROJEKT ZAKOŃCZONY


– w Warszawie – /POKL/7.2.1/2013 ,,Zacznij od nowa”

Okres realizacji projektu 01.05.2014 – 30.06.2015

Biuro Projektu
ul. Bagatela 13,
00-585 Warszawa

tel. 512 592 620, 512 592 535,
fax.22-620 62 76
e-mail: zacznijodnowa@business-school.pl
http://business-school.pl/zacznijodnowa

PROJEKT ZAKOŃCZONY


– w Warszawie – /POKL/8.1.2/2011 ,,Perspektywy”

Okres realizacji projektu 01.05.2013 – 30.11.2014

Biuro Projektu Warszawa
ul. Bagatela 13,
00-585 Warszawa

tel. 668 50 44 66, 668 50 44 71,
fax. 22-620 62 76
e-mail: perspektywy@business-school.pl
http://www.business-school.pl/perspektywy

PROJEKT ZAKOŃCZONY


– w Poznaniu – /POKL/6.2/1/12 ,,Własna firma – moja droga do integracji zawodowej”

Okres realizacji projektu 01.03.2013 – 30.11.2014

Biuro Projektu
ul. Działyńskich 9/3,
61-727 Poznań

tel. 668 504 414
e-mail: wlasnafirma@business-school.pl
http://www.business-school.pl/wfpoznan

PROJEKT ZAKOŃCZONY


– w Łodzi – POKL/I/8.1.2/11 „Nowy zawód, lepsza perspektywa”

Okres realizacji 01.06.2011-31.05.2012

Biuro projektu
ul. Piotrkowska 101/1,
90-425 Łódź

tel. 42 207-10-90
e-mail: rekrutacja@business-school.pl
http://www.business-school.pl/nowyzawod

PROJEKT ZAKOŃCZONY


– W Poznaniu – POKL/8.1.1/1/10 „Wygrywaj kompetencjami w swojej dziedzinie”

Okres realizacji projektu 01.07.2011 – 31.12.2012

Biuro Projektu
Ul. Święty Marcin 45/1b,
61-806 Poznań

tel. 61-67 00 351
kom. 728 477 466

e-mail: poznan@business-school.pl
http://www.business-school.pl/wygrywajkompetencjami

PROJEKT ZAKOŃCZONY


– W Krakowie – POKL/8.1.1/IC/11 „Rozwój zawodowy z niepełnosprawnością”

Okres realizacji projektu 01.01.2012 – 31.03.2013

Biuro Projektu
ul. Grottgera 3/26,
30-035 Kraków

tel. 12-34 64364,
kom 602 606 286
e-mail: krakow@business-school.pl
http://www.business-school.pl/rozwojzawodowy

PROJEKT ZAKOŃCZONY


– W Olsztynie – POKL/8.1.2/2011 „Alternatywnie dla rolnictwa”

Okres realizacji projektu 01.03.2012 – 28.02.2013

Biuro Projektu
ul. Partyzantów 80/3,
10-534 Olsztyn

tel. 89-612 50 27,
kom. 600 20 88 99
e-mail: olsztyn@business-school.pl
http://www.business-school.pl/dlarolnictwa

PROJEKT ZAKOŃCZONY


– W Tarnowie – POKL/6.2/IA/12 „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej”

Okres realizacji projektu 01.06.2012 – 31.01.2014

Biuro Projektu
ul. Rynek 22,
33-100 Tarnów

tel. 14-627 22 82,
kom. 608 377 120, 608 377 230

e-mail: tarnow@business-school.pl
http://www.business-school.pl/wlasnafirma

PROJEKT ZAKOŃCZONY


– W Bartoszycach – I/POKL/6.1.1/2011 ,,Młodzi w działaniu”

Okres realizacji projektu 01.07.2012 – 30.04.2013

Biuro Projektu

ul. Bohaterów Warszawy 23/27,
11-200 Bartoszyce

tel. 668 40 50 66, 668 50 40 71
e-mail: mlodzi@business-school.pl
www.business-school.pl/mlodzi

PROJEKT ZAKOŃCZONY


– W Szczytnie – I/POKL/6.1.1/2011 „50 plus pracownikiem na 5 plus”

Okres realizacji projektu 01.07.2012 – 31.01.2013

Biuro Projektu
ul. Korczaka 1/8,
12-100 Szczytno

tel. 89-672 94 66,
kom 668 50 44 14

e-mail: 50plus@business-school.pl
http://www.business-school.pl/50+

PROJEKT ZAKOŃCZONY


– W Skarżysku-Kamienniej –  I/POKL/6.1.1/2011 ,,Młodzi kompetentni”

Okres realizacji projektu 01.09.2012 – 31.07.2013

Biuro Projektu
ul. Rejowska 99/103,
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 604 833 555, 604 833 738
e-mail: mk@business-school.pl
http://www.business-school.pl/mlodzikompetentni/

PROJEKT ZAKOŃCZONY


– W Skarżysku-Kamienniej  – POKL/6.1.1/A2/1/ ,,Akcja aktywizacja!”

Okres realizacji projektu 01.11.2012 – 31.07.2013

Biuro Projektu
ul. Rejowska 99/207,
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 881 055 525, 881 055 526
e-mail: aktywizacja@business-school.pl
www.business-school.pl/aktywizacja

PROJEKT ZAKOŃCZONY


– W Poznaniu – POKL/6.1.1/1/12 ,,Kompetentny dziś, zatrudniony jutro!”

Okres realizacji projektu 01.01.2013 – 30.11.2013

Biuro Projektu
ul. 27 Grudnia 17/19 lok. 111,
61-737 Poznań

tel. 728 477 466, 61 – 67 00 351
e-mail: zatrudnieni@business-school.pl
www.business-school.pl/zatrudnieni

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Jednym z ważniejszych elementów rozwoju kraju jest rozwój społeczeństwa, który możliwy jest dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwia podnoszenie kwalifikacji i umiejętności ludzi bezpłatnie lub przy niewielkich nakładach finansowych.

Poniżej przedstawiamy przeprowadzone przez BUSINESS SCHOOL
szkolenia, realizowane z funduszy unijnych – EFS.

  1. Pracownik recepcji – rejestracji medycznej

EDCL Pracownik recepcji rejestracji medycznej

2. Pracownik recepcji rejestracji medycznej

EDCL Pracownik recepcji rejestracji medycznej

3. EDCL – nauka obsługi komputera zakończona egzaminem Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

EDCL nauka obsługi komputera

4. EDCL – nauka obsługi komputera zakończona egzaminem Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

5. EDCL – nauka obsługi komputera zakończona egzaminem Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

6. EDCL – nauka obsługi komputera zakończona egzaminem Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

7. Obsługa komputera w zakresie podstawowym zakończona egzaminem na certyfikat EDCL e-Citizen

8. Obsługa komputera w zakresie podstawowym zakończona egzaminem na certyfikat EDCL e-Citizen

9. Obsługa komputera w zakresie podstawowym zakończona egzaminem na certyfikat EDCL e-Citizen

10. Obsługa komputera w zakresie podstawowym zakończona egzaminem na certyfikat EDCL e-Citizen

11. Obsługa komputera w zakresie podstawowym zakończona egzaminem na certyfikat EDCL e-Citizen

12. Obsługa komputera w zakresie podstawowym zakończona egzaminem na certyfikat EDCL e-Citizen

Rozmiar czcionki
Kontrast