Projekt Od pomysłu do biznesu

POSTĘPOWANIE OFERTOWE


Dodano: 4 października 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 7/2017 OPDB-W

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA”
MAGDALENA KARPIK – ADAMSKA
UL. WAŁBRZYSKA 11/85
02-739 WARSZAWA
NIP: 1180509101


Dodano: 30 marca 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017 OPDB-W
– Szkolenia ABC Przedsiębiorczości oraz doradztwo specjalistyczne

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
IT CONFIG SP. Z O.O., UL. POWSTAŃCÓW 69, 05-870 BŁONIE


Dodano: 18 lutego 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 OPDB-W
– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz indywidualna diagnoza potrzeb szkoleniowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Emilia Mrozińska em-ka.edu, ul. Doroszewskiego 1 lok. 12, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP: 7712527517


Dodano: 10 lutego 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 OPDB-W
– Realizacja zajęć
Indywidualne doradztwo zawodowe na etapie rekrutacji oraz diagnoza potrzeb szkoleniowych

Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 13, 00-585 Warszawa zaprasza do składania ofert na:

  1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach diagnozy kompetencji – 80 osób x 2h zegarowe
  2. Indywidualna diagnoza potrzeb szkoleniowych – 60 osób x 1h zegarowa

 w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu – program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 30 roku życia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Rynek pracy, Działanie 8.3. Samozatrudnienie, przedsiębiorczość  oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

DOKUMENT DO POBRANIA

Rozmiar czcionki
Kontrast