Opiekunka dziecięca

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
zdobycie kwalifikacji opiekunki dziecięcej

Perspektywy zawodowe – praca:

 • przedszkola
 • żłobki
 • domy kultury
 • indywidualna opieka nad małymi dziećmi
 • firmy outsoucingowe

Plan nauczania

LP. PRZEDMIOTY
1. Anatomia i fizjologia dziecka
2. Podstawy psychologii
3. Pielęgnowanie dziecka
4. Pedagogika i wychowanie
5. Zajęcia plastyczne, techniczne i muzyczne
6. Literatura dziecięca
7. Psychologia rozwoju człowieka
8. Język angielski

Warunki przyjęcia:

 • złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • podpisanie umowy o kształcenie
 • złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
 • wniesienie opłat

Uzyskany dokument:

 • dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia:

 • zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki:

 • tryb weekendowy
 • dzienny
Rozmiar czcionki
Kontrast