Projekt Czas na pracę

POSTĘPOWANIE OFERTOWE


Dodano: 14 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018 CNP

– szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
1. Magdaleną Karpik-Adamską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska
2. 
P.U. HARISPAL Paulina Szilistowska Ośrodek Szkolenia Spawaczy, ul. Br. Mieroszewskich 122B, 41-219 Sosnowiec


Dodano: 13 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2018 CNP
– catering podczas szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
EMB Project Management Ewa Baran, ul. Słoneczna 33a, 05-205 Klembów


Dodano: 13 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018 CNP
– wynajem sal na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano: 3 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 9/2017 CNP

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi cateringu w ramach projektu projektu „Czas na pracę – kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie nr 9.2018 CNP rozeznanie rynku catering


Dodano: 3 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 8/2017 CNP

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi najmu sal w ramach projektu projektu „Czas na pracę – kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie ofertowe 8 – 2018 CNP


Dodano: 13 luty 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6a/2017 CNP
– catering podczas szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
EMB Project Management Ewa Baran, ul. Słoneczna 33a, 05-205 Klembów


Dodano: 13 luty 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5a/2017 CNP
– wynajem sal podczas szkolenia zawodowego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano: 29 stycznia 2018 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 5a/2017 CNP

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi najmu sal w ramach projektu projektu „Czas na pracę – kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie ofertowe 5a – 2018 CNP


Dodano: 29 stycznia 2018 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 6a/2017 CNP

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi caternigu w ramach projektu projektu „Czas na pracę – kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie nr 6a.2018


Dodano: 22 grudnia 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 4/2017 CNP

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA”
MAGDALENA KARPIK – ADAMSKA
UL. WAŁBRZYSKA 11/85
02-739 WARSZAWA
NIP: 1180509101


Dodano: 21 grudnia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2017 CNP
– catering podczas szkoleń zawodowych

 

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
EMB Project Management Ewa Baran, ul. Słoneczna 33a, 05-205 Klembów


Dodano: 21 grudnia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017 CNP
– wynajem sal podczas szkolenia zawodowego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano: 13 grudnia 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 6/2017 CNP

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi cateringowej w ramach projektu projektu „Czas na pracę – kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie ofertowe 6-2017 CNP do pobrania


Dodano: 13 grudnia 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 5/2017 CNP

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi najmu sal w ramach projektu projektu „Czas na pracę – kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie ofertowe 5-2017 CNP do pobrania


Dodano: 10 listopada 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 1/2017 CNP

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
MAGXMAG Magdalena Górajska Regon: 260623410, NIP: 9590749180


Dodano: 9 listopada 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 1/2017 CNP

Informujemy, że wyniki postępowania opublikujemy w dniu 10.11.2017 r.


Dodano: 9 listopada 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 CNP
– catering

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
EMB Project Management Ewa Baran, ul. Słoneczna 33a, 05-205 Klembów


Dodano: 9 listopada 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 CNP
– wynajem sal

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano: 31 października 2017 r.

INFORMACJA O  POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 CNP
– catering

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi cateringu w ramach projektu projektu „Czas na pracę – kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Zapytanie ofertowe 3-2017 CNP – dokument do pobrania


Dodano: 31 października 2017 r.

INFORMACJA O  POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 CNP
– wynajem sal

 

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi najmu sal w ramach projektu projektu „Czas na pracę – kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Zapytanie ofertowe 2-2017 CNP – dokument do pobrania

Rozmiar czcionki
Kontrast