Pracownik administracyjno-biurowy z uwzględnieniem kadr i płac

Informacje ogólne:

Liczba godzin: 140 
Czas trwania kursu: 10 tygodni
Cena: 1450 zł

Celem kursu jest:

Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się komputerem oraz programami z pakietu Office, programami graficznymi oraz zarządzania pocztą elektroniczną, pozyskiwania wiadomości z internetu. Uzyskanie sprawności w posługiwaniu się językiem obcym. Zdobycie wiedzy z zakresu prawa cywilnego, pracy, handlowego, postępowania administracyjnego, obsługi biura, korespondencji biurowej, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, podstaw rachunkowości. Sprawne prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej. Pozyskanie umiejętności naliczania płac, prowadzenia rozliczeń z ZUS i US. Jest to kompleksowa wiedza, niezbędna dla tego rodzaju pracowników.

Program zajęć:

  1. Elementy prawa cywilnego i handlowego.
  2. Prawo pracy.
  3. Organizacja biura firmy.
  4. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
  5. Obliczanie wynagrodzeń.
  6. Rozliczenia z ZUS i US.
  7. Korespondencja biurowa.
  8. Autoprezentacja.
  9. Komunikacja interpersonalna.
  10. Komputer w pracy biurowej.

Zajęcia odbywają się w naszej pracowni, w centrum Warszawy.
Zapewniamy profesjonalną kadrę, sprzęt oraz materiały dydaktyczne.
Nie ma ukrytych kosztów, np. za certyfikat.
Egzamin końcowy kosztuje jedynie 70 zł.

Rozmiar czcionki
Kontrast