Ceny

ROK SZKOLNY 2018/2019

ROCZNE POLICEALNE STUDIUM

NOWE NIŻSZE CENY !!!

  CENA /
rata czesnego
 
 SZKOŁA
170 zł 145 zł
rata czesnego
– asystentka-sekretarka
– organizacja reklamy
– pracownik biurowy
– reklama i marketing
– obsługa portów i terminali
– inżynier systemowy-administrator systemu  informatycznego
– analityk rynku transportowego
180 zł 155 zł
rata czesnego
– architektura wnętrz
– doradztwo personalne
– opiekunka dziecięca
– psychologia i socjologia
– zarządzanie zasobami ludzkimi

 190 zł 165 zł
rata czesnego

– filologia angielska
– filologia rosyjska
– grafika komputerowa
– masaż

Wpłat można dokonywać na konto Business School

UWAGA: W tytule przelewu proszę podać:
imię, nazwisko i klasę/kierunek kształcenia

Nr konta : 30 1140 2004 0000 3102 3164 6056

Finansowanie Nauki

Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna zarządza szkołami niepaństwowymi o uprawnieniach szkół państwowych oraz rocznym policealnym studium, w których nauka finansowana jest z opłat uiszczanych przez słuchaczy w formie czesnego. Kwalifikacyjne kursy zawodowe finansowane są z opłat uiszczanych przez słuchaczy w formie czesnego.

Kierunki płatne – system opłat

•  Czesne za szkołę ustalane jest na semestr i dla wygody słuchaczy rozłożone na raty

•  Roczny cykl kształcenia: 4 rat płatnych w I i 5 rat płatnych w II semestrze nauki

•  Rata czesnego płatna do 5 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc nauki pomniejszona o preferencyjne zniżki

• Płatność za semestr z góry: 5% zniżki przy wpłacie do 15 września oraz do 28 lutego w przypadku naboru zimowego

• Płatność za rok z góry: 10% zniżki przy wpłacie do 15 września oraz do 28 lutego w przypadku naboru zimowego

Na kierunkach płatnych możesz skorzystać z systemu zniżek i promocji umożliwiającej obniżenie koszów kształcenia.

Możemy wystawić fakturę w terminie 7 dni od daty wpłaty.

DUPLIKAT ŚWIADECTWA/DYPLOMU UKOŃCZENIA SZKOŁY:

Opłata za wyrobienie duplikatu świadectwa/dyplomu
wynosi 26 złotych, którą wpłacamy na konto szkoły.

 

Nr konta : 30 1140 2004 0000 3102 3164 6056

UWAGA: W tytule przelewu proszę podać:
imię, nazwisko i klasę/kierunek kształcenia

Potwierdzenie wpłaty prosimy o przesłanie na maila:
studium@business-school.pl
Na podaniu o wyrobienie duplikatu należy podać wszystkie
niezbędne dane: imię i nazwisko, klasę, system nauki oraz termin pobierania nauki w szkole.

Rozmiar czcionki
Kontrast