Analityk rynku transportowego

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
uzyskanie kwalifikacji – Analityk rynku transportowego

Analityk rynku wspomaga kierownictwo firmy, przedstawicielstwo branży, lub innych zleceniodawców, poprzez wykonywanie czynności analitycznych, bądź to o charakterze ciągłym, niezależnie od konkretnych zleceń czy zadań, bądź w ramach spełniania konkretnych zapotrzebowań klientów albo kierownictwa swojej firmy.

Perspektywy zawodowe – praca:

 • w przedsiębiorstwach, konkurujących o nabywców, dostawców i pracowników;
 • w firmach konsultingowych i ratingowych;
 • w urzędach publicznych, wydatkujących środki publiczne na rynkach;
 • we własnej firmie

Plan nauczania:

LP PRZEDMIOTY
1. Zarządzanie w transporcie
2. Psychologia transportu
3. Gospodarka zapasami i magazynem
4. Ekonomika transportu
5. Język rosyjski dla logistyków
6. Systemy logistyczne
7. Technologie transportowe
8. Prawo transportowe
9. Analizy rynkowe
10. Marketing usług transportowych
11. Język angielski dla logistyków

Warunki przyjęcia:

 • złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • podpisanie umowy o kształcenie
 • złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
 • wniesienie opłat

Uzyskiwany dokument:

 • dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia

 • zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

 

Rozmiar czcionki
Kontrast