Projekt Postaw na własny biznes – II edycja

Dodano:  …… 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE –……..

Zamawiający informuje, iż w ramach postępowania na wybór wykonawcy do ……….

została wybrana oferta Wykonawcy:

Rozmiar czcionki
Kontrast