Projekt Przedsiębiorca to Ty

Dodano: 09 sierpnia  2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU
 Zapytanie ofertowe nr 1/2018 PTT-G
Realizacja zajęć szkoleniowych oraz doradztwa przez trenerów/doradców

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA”
MAGDALENA KARPIK – ADAMSKA
UL. WAŁBRZYSKA 11/85
02-739 WARSZAWA
NIP: 1180509101

————————————————————————————-

Dodano: 18 lipca  2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU
 Zapytanie ofertowe nr 1/C/2018 PTT-G
 Catering  na  szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Katarzyna Molska „PILVI”, ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa

————————————————————————————-

Dodano: 09 lipca  2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU
 Zapytanie ofertowe nr 1/S/2018 PTT-G
 Wynajem sal  na  szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

————————————————————————————-

Dodano: 09 lipca  2018 r.

INFORMACJA
 Zapytanie ofertowe nr 1/C/2018 PTT-G
 Catering  na  szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na usługę cateringu na realizację  wsparcia dla uczestników /uczestniczek w ramach projektu „Przedsiębiorca to Ty!”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Regionalny rynek pracy, Działanie 10.3. Rozwój samozatrudnienia.

Zapytanie ofertowe nr 1/C/2018 PTT-G

————————————————————————————-

Dodano: 02 lipca  2018 r.

INFORMACJA
 Zapytanie ofertowe nr 1/S/2018 PTT-G
 
Wynajem sal  na  szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wynajem sal / pomieszczeń na realizację  wsparcia dla uczestników /uczestniczek w ramach projektu „Przedsiębiorca to Ty!”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Regionalny rynek pracy, Działanie 10.3. Rozwój samozatrudnienia.

Zapytanie ofertowe nr 1.S.2018 PTT-G na wynajem sal

Rozmiar czcionki
Kontrast