Filologia angielska

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
zdobycie i pogłębienie umiejętności językowych

Perspektywy zawodowe – praca:

 • firmy zagraniczne
 • urzędy administracji
 • biura turystyczne
 • działy współpracy z zagranicą
 • przedszkola
 • firmy outsoucingowe

Plan nauczania:

LP. PRZEDMIOTY
1. Speaking
2. Listening
3. Writing
4. Grammar

Warunki przyjęcia:

 • złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • podpisanie umowy o kształcenie
 • złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
 • wniesienie opłat

Program zajęć jest zbliżony do programu realizowanego podczas kursów nauki języka angielskiego w szkołach językowych, w minimalnym stopniu wzbogacony o elementy dodatkowe. Największy nacisk kładziemy na naukę samego języka, czyli w zależności od stopnia zaawansowania – gramatyki, wymowy, elementy języka biznesowego.

Podczas zapisu do szkoły przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, na jego podstawie następuje podział na grupy zaawansowania językowego. Najczęściej tworzonymi grupami są: „od podstaw”, oraz „średniozaawansowana”.

Uzyskiwany dokument:

 • dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia:

 • zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki:

 • tryb weekendowy
 • dzienny

Liczba godzin lekcyjnych podczas zjazdu w systemie weekendowym – 14 do 16, w systemie dziennym – od 7 do 8 tygodniowo.

Rozmiar czcionki
Kontrast