Masaż

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
zdobycie kwalifikacji masażysty

Perspektywy zawodowe – praca:

 • gabinety masażu
 • ośrodki zdrowia
 • kluby sportowe
 • poradnie rehabilitacyjne

Plan nauczania:

LP. PRZEDMIOTY
1. Anatomia i fizjologia
2. Teoria masażu
3. Techniki masażu klasycznego
4. Techniki masażu relaksacyjnego
5. Techniki masażu odchudzającego
6. Masaż kosmetyczny twarzy
7. Refleksoterapia stopy
8. Etyka zawodu
9. Psychologia

Warunki przyjęcia:

 • złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • podpisanie umowy o kształcenie
 • złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
 • wniesienie opłat

Uzyskiwany dokument:

 • dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia:

 • zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki:

 • tryb weekendowy
 • dzienny
Rozmiar czcionki
Kontrast