Biznes na START!

Dodano: 12 kwietnia 2019r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 BNS-B

Zamawiający informuje, iż w ramach postępowania nr 3/2019 BNS-B
do realizacji usługi została wybrana firma:
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI
TOMASZ MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA
Al. Komisji Edukacji Narodowej 103/65 02-722 Warszawa
NIP 9512082460
w ramach projektu „Biznes na start!”,
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,
Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodano: 11 kwietnia 2019r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 BNS-B

Zamawiający informuje, iż w ramach postępowania nr 3/2019 BNS-B
wynik zostanie opublikowany do dnia 13 kwietnia 2019 r.
w ramach projektu „Biznes na start!”,
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,
Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodano: 21 luty 2019r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 2/2019 BNS-B

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi polegającej na weryfikacji predyspozycje kandydatów do prowadzenia działalnosci gospodarczej i diagnozującego potrzeby szkoleniowo_doradczych  podczas rekrutacji w ramach projektu „Biznes na start!”, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie nr 2.2019 BNS-B

 

Dodano: 21 luty 2019r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 BNS-B

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi najmu sal w ramach projektu „Biznes na start!”, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie nr 1.2019 BNS-B

Rozmiar czcionki
Kontrast