Biznes na START!

Dodano: 22 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019 BNS-B

Zamawiający informuje, iż w ramach postępowania w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi polegającej na zapewnieniu cateringu podczas szkoleń zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej została wybrana oferta Wykonawcy:
Katarzyna Molska Pilvi, ul. Modlińska 6, Warszawa 03-216NIP: 9521982217
w ramach projektu „Biznes na start!”, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodano: 12 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 BNS-B

Zamawiający informuje, iż w ramach postępowania nr 3/2019 BNS-B
do realizacji usługi została wybrana firma:
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI
TOMASZ MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA
Al. Komisji Edukacji Narodowej 103/65 02-722 Warszawa
NIP 9512082460
w ramach projektu „Biznes na start!”,
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,
Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodano: 12 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 4/2019 BNS-B

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi polegającej na zapewnieniu cateringu podczas szkoleń zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Biznes na start!”, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

zapytanie o cenę nr 4.2019 BNS-B – catering

 

Dodano: 11 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 BNS-B

Zamawiający informuje, iż w ramach postępowania nr 3/2019 BNS-B
wynik zostanie opublikowany do dnia 13 kwietnia 2019 r.
w ramach projektu „Biznes na start!”,
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,
Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodano: 01 marca 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 BNS-B

Zamawiający informuje, iż w ramach postępowania w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi najmu sal została wybrana oferta Wykonawcy:

AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

w ramach projektu „Biznes na start!”, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodano: 21 luty 2019 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 2/2019 BNS-B

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi polegającej na weryfikacji predyspozycje kandydatów do prowadzenia działalnosci gospodarczej i diagnozującego potrzeby szkoleniowo_doradczych  podczas rekrutacji w ramach projektu „Biznes na start!”, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

zapytanie-o-cenę-nr-2.2019-BNS-B-badanie-predyspozycji

 

Dodano: 21 luty 2019 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 BNS-B

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi najmu sal w ramach projektu „Biznes na start!”, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

zapytanie-nr-1.2019-BNS-B-sale

 

Dodano: 20 luty 2019 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE
NA PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi najmu sal w ramach projektu „Biznes na start!”, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

zapytanie o cenę nr 2R 2019 BNS-B – KR – spr formularzy

Rozmiar czcionki
Kontrast