Uprawnienia

W ramach zespołu Business School funkcjonuje szkoła policealna  (roczna) oraz Europejskie Centrum Edukacyjne Business School.

Potwierdzeniem jest zarejestrowanie szkóły w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Prezydenta m. st. Warszawy, prowadzoną przez Biuro Edukacji w Warszawie, przy ul. Górskiego 7

Cały zespół działa w zgodzie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej, tj. zgodnie z ustawą o systemie oświaty.  Oznacza to, że szkoły zapewniają odpowiednie warunki kształcenia, uczą zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi planami i programami nauczania, stosują zasady klasyfikowania i promowania oraz dokumentację przebiegu procesu nauczania jak w szkołach państwowych, a ponadto zatrudniają nauczycieli o odpowiednim wykształceniu.
Nasza kadra to nie tylko nauczyciele z pasją, ale to osoby z najwyższymi kwalifikacjami: magistrowie i doktorzy z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciele mianowani i dyplomowani.

Rozmiar czcionki
Kontrast