Psychologia i socjologia

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
zdobycie umiejętności prawidłowego kształtowania stosunków interpersonalnych w przedsiębiorstwie.

Perspektywy zawodowe – praca:

 • biura doradców zawodowych
 • poradnie zawodowe
 • działy kadr przedsiębiorstwa
 • agencje pośrednictwa pracy

Plan nauczania:

LP. PRZEDMIOTY
1. Podstawy socjologii
2. Podstawy psychologii
3. Autoprezentacja
4. Psychologia społeczna
5. Techniki negocjacji
6. Psychologia osobowości
7. Komunikacja interpersonalna
8. Socjologia pracy
9. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
10. Inteligencja emocjonalna
11. Zarządzanie procesami informacyjno-decyzyjnymi

Warunki przyjęcia:

 • złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • podpisanie umowy o kształcenie
 • złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
 • wniesienie opłat

Uzyskiwany dokument:

 • dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia:

 • zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki:

 • tryb weekendowy
 • dzienny
Rozmiar czcionki
Kontrast