Projekt Wyższe kwalifikacje większe możliwości

POSTĘPOWANIE OFERTOWE


Dodano: 20 maja 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO na przeprowadzenie egzaminów z języka angielskiego w ramach projektu KW-Poznań

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: Big Ben – Monka Łojewska


Dodano: 12 maja 2017 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
w trybie rozeznania rynku
-egzaminy z języka angielskiego

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego w projekcie WK-Poznań


Dodano:  3 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH
ZAPYTANIE O CENĘ – WYNAJEM SAL

– na realizację zajęć z zakresu szkoleń komputerowych:
e-Citizen, ECDL DIGCOMP 6, ECDL DIGCOMP 8

w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA, MAGDALENA KARPIK – ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/85, 02-739 WARSZAWA


Dodano:  20 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Zamawiający ogłasza nabór na wybór Wykonawcy do świadczenia usług. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dokonanie wyboru Oferenta/ów, który/rzywykona/ją usługę zapewnienia sal na realizację zajęć

– z zakresu szkoleń komputerowych: e-Citizen, ECDL DIGCOMP 6, ECDL DIGCOMP 8

w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  7 października  2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 WKWM
– wynajem sal na szkolenia komputerowe E-Citizen, ECDL DIGCOMP 6, ECDL DIGCOMP 8

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WALBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA


Dodano:  7 października  2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 1/2016/WKWM
– realizacja zajęć
Szkolenia komputerowe: e-Citizen, ECDL DIGCOMP 6, ECDL DIGCOMP 8

w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dodano:  5 września  2016 r.

ZAPYTANIE O CENĘ
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
– podczas realizacja zajęć z zakresu szkoleń komputerowych: e-Citizen, ECDL DIGCOMP 6, ECDL DIGCOMP 8

w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DOKUMENT DO POBRANIA

Rozmiar czcionki
Kontrast