Projekt Postaw na pracę

POSTĘPOWANIE OFERTOWE


Dodano: 5 marca 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2018 PNP-Ł
– Indywidualne konsultacje z
doradcą zawodowym/psychologiem/coachem
oraz pośrednictwo pracy – IV edycja

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
MAGXMAG Magdalena Górajska, ul. Białe Zagłębie nr 3 lok 22, 26-052 Nowiny


Dodano: 21 luty 2018 r.

INFORMACJA O  POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2018  PNP-Ł
– Indywidualne konsultacje z

doradcą zawodowym/psychologiem/coachem
oraz pośrednictwo pracy – IV edycja

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I. „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Numer projektu: POWR.01.02.02-10-0072/15

Zapytanie ofertowe nr 19-2018 PNP-Ł IV edycja – dokumenty do pobrania


Dodano: 9 listopada 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2017 PNP-Ł
– Catering podczas szkoleń – IV Edycja

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” Magdalena Karpik-Adamska, ul.Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa


Dodano: 9 listopada 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2017 PNP-Ł
– Wynajem sal na szkolenia zawodowe – IV Edycja

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
The Challenge Group A.J Molscy Sp. Jawna, ul. Świeradowska 51a, 02-662  Warszawa


Dodano: 9 listopada 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2017 PNP-Ł
– Trenerzy na szkolenia zawodowe – IV Edycja

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
IT CONFIG Sp. z o.o., ul. Powstańców 69, 05-870 Błonie


Dodano: 31 października 2017 r.

INFORMACJA O  POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2017  PNP-Ł
– Catering podczas szkoleń – IV Edycja

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I. „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Numer projektu: POWR.01.02.02-10-0072/15

zapytanie ofertowe nr 18 PNP-Ł catering na szkolenia – dokumenty do pobrania


Dodano: 31 października 2017 r.

INFORMACJA O  POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2017  PNP-Ł
– Wynajem sal na szkolenia zawodowe – IV Edycja

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I. „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Numer projektu: POWR.01.02.02-10-0072/15

zapytanie ofertowe nr 17 PNP-Ł wynajem sal na szkolenia zawodowe – dokumenty do pobrania


Dodano: 31 października 2017 r.

INFORMACJA O  POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2017  PNP-Ł

– Trenerzy na szkolenia zawodowe – IV Edycja

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I. „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Numer projektu: POWR.01.02.02-10-0072/15

Zapytanie ofertowe nr 16_2016 PNP-Ł Trenerzy na szkolenia zawodowe – dokumenty do pobrania


Dodano: 17 września 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 13/2017 PNP-Ł
– Indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
MAGXMAG MAGDALENA GÓRAJSKA
UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 3/22
26-052 NOWINY


Dodano: 15 września 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 13/2017  PNP-Ł
– Indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 17.09.2017 r.


Dodano: 13 września 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 15/2017 PNP-Ł

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
The Challenge Group A.J Molscy Sp.Jawna, ul.Modlińska 6, 03-216 Warszawa


Dodano: 12 września 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 14/2017 PNP-Ł

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” Magdlena Karpik-Adamska,


Dodano: 12 września 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 15/2017  PNP-Ł

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 13.09.2017 r.


Dodano: 4 września 2017 r.

INFORMACJA O  POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2017  PNP-Ł
– Wynajem sal 

na Indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I. „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Numer projektu: POWR.01.02.02-10-0072/15

zapytanie ofertowe nr 15 PNP-Ł – dokumenty do pobrania


Dodano: 4 września 2017 r.

INFORMACJA O  POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2017  PNP-Ł
– Catering

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I. „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Numer projektu: POWR.01.02.02-10-0072/15

zapytanie ofertowe nr 14 PNP-Ł – dokumenty do pobrania


Dodano: 4 września 2017 r.

INFORMACJA O  POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2017  PNP-Ł
– Indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I. „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Numer projektu: POWR.01.02.02-10-0072/15

zapytanie ofertowe nr 13 PNP-Ł – dokumenty do pobrania


Dodano:  9 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2016 PNP-Ł
– wynajem sal na  szkolenia zawodowe – III EDYCJA

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
THE CHALLENGE GROUP A. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. ŚWIERADOWSKA 51a  02-662 WARSZAWA


Dodano:  9 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2016 PNP-Ł
– zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA Magdalena karpik – Adamska, ul. Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa


Dodano:  7 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2016 PNP-Ł
– trenerzy na szkolenia zawodowe III edycja

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
IT CONFIG, ul. Powstańców 69, 05-870 Błonie, NIP: 146216333


Dodano:  29 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2016 PNP-Ł
– zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  29 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2016 PNP-Ł
– wynajem sal na  szkolenia zawodowe – III EDYCJA

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15

Zapytanie ofertowe nr 12_2016 PNP-Ł – dokumenty do pobrania


Dodano:  29 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2016 PNP-Ł
– Trenerzy na szkolenia  zawodowe – III EDYCJA

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15

Zapytanie ofertowe nr 11_2016 PNP-Ł – dokumenty do pobrania


Dodano:  30 października 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2016 PNP-Ł
– trenerzy na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
IT CONFIG, ul. Powstańców 69, 05-870 Błonie, NIP: 146216333


Dodano:  29 października 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2016 PNP-Ł
– wynajem sal na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
The Challenge Group A.J. Molscy sp. jawna, ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa


Dodano:  29 października  2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2016 PNP-Ł
– zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA, MAGDALENA KARPIK – ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/85, 02-739 WARSZAWA


Dodano:  29 października 2016 r.

INFORMACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2016 PNP-Ł
– trenerzy na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania przesuwa termin ogłoszenia wyniku na dzień 30.10.2016 r.


Dodano:  26 października  2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2016 PNP-Ł
– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem, coachem oraz pośrednictwem pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
INDYKA Paweł Indyka, ul. Lompy 15B/11, 40-038 Katowice


Dodano:  20 października  2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10/2016 PNP-Ł
– zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

(realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15)

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  20 października  2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2016 PNP-Ł
– wynajem sal na szkolenia zawodowe – II Edycja

(realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15)

zapytanie nr 9 PNP-Ł wynajem sal na szkolenia – dokumenty do pobrania


Dodano:  20 października  2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2016 PNP-Ł
– trenerzy na szkolenia zawodowe – II Edycja

(realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15)

zapytanie nr 8 PNP-Ł – dokumenty do pobrania


Dodano:  15 października  2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/2016 PNP-Ł
– Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym/psychologiem/coachem o raz pośrednictwo pracy

(realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15)

Zapytanie ofertowe nr 7-2016 PNP-Ł – dokumenty do pobrania


Dodano:  6 czerwca  2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 6/2016 PNP-Ł
– zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

Wynik postępowania: Rozstrzygnięte
Nazwa wyłonionego Wykonawcy: CE Żelazna Magdalena Karpik-Adamska


Dodano:  6 czerwca  2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 5/2016 PNP-Ł
– wynajem sal na Indywidualne i grupowe szkolenia zawodowe

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15

 1. Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Informacja o wybranym wykonawcy:
 • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
 • Wynik postępowania:

Rozstrzygnięte –  nazwa wyłonionego Wykonawcy:
THE CHALLENGE GROUP A.J. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA


Dodano:  6 czerwca  2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 4/2016 PNP-Ł
– trenerzy na szkolenia zawodowe – I EDYCJA

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15

 1. Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Informacja o wybranym wykonawcy:
 • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
 • Wynik postępowania:

Rozstrzygnięte:
Nazwa wyłonionego Wykonawcy w części:

 1. a) INDYKA Paweł Indyka
  b) Magdalena Górajska
  c) Grażyna Sadowska

Dodano:  27 maja  2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 6/2016 PNP-Ł
– zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

(realizowane w ramach projektu unijnego pt.”Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15)

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  27 maja  2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 5/2016 PNP-Ł
– Wynajem sal Indywidualne i grupowe szkolenia zawodowe – I EDYCJA

(realizowane w ramach projektu unijnego pt.”Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15)

zapytanie nr 05 PNP-Ł wynajem sal na szkolenia -dokumenty do pobrania


Dodano:  27 maja  2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 4/2016 PNP-Ł
– Trenerzy na szkolenia  zawodowe – I EDYCJA

(realizowane w ramach projektu unijnego pt.”Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15)

zapytanie ofertowe nr 4 PNP-Ł – dokumenty do pobrania


Dodano:  16 kwietnia  2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2016 PNP-Ł
– catering

Wynik postępowania: Rozstrzygnięte
Nazwa wyłonionego Wykonawcy: CE Żelazna Magdalena Karpik-Adamska


Dodano:  9 kwietnia  2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 2/2016 PNP-Ł
– wynajem sal na Indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15

 1. Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Informacja o wybranym wykonawcy:
 • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
 • Wynik postępowania:

Rozstrzygnięte – Nazwa wyłonionego Wykonawcy:
THE CHALLENGE GROUP A.J. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA


Dodano:  9 kwietnia  2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/2016 PNP-Ł
– indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15

 1. Publikacja na stronie:  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Informacja o wybranym wykonawcy:
 • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
 • Wynik postępowania:

Rozstrzygnięte – Nazwa wyłonionego Wykonawcy:
INDYKA Paweł Indyka, Katowice


Dodano:  1 kwietnia  2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 3/2016/ PNP-Ł

Postępowanie ofertowe dotyczy cateringu dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego  w ramach projektu „Postaw na pracę”

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  1 kwietnia  2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 2/2016 PNP-Ł
– Wynajem sal Indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

Postępowanie ofertowe dotyczy cateringu dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego  w ramach projektu „Postaw na pracę”

POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15

zapytanie oertowe nr 2 PNP-Ł – dokumenty do pobrania


Dodano:  31 marca 2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/2016 PNP-Ł
–  Indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

Postępowanie ofertowe dotyczy cateringu dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego  w ramach projektu „Postaw na pracę”

POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15

zapytanie ofertowe nr 1 PNP-Ł – dokumenty do pobrania

Rozmiar czcionki
Kontrast