Projekt W drodze do zatrudnienia–kompleksowe wsparcie osób bez pracy

POSTĘPOWANIE OFERTOWE


Dodano:  16 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11/2016 WDDZ-T
– zapewnienie cateringu podczas szkoleń

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Luka Artystyczna Sp. z o.o., ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa


Dodano:  16 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2016 WDDZ-T

– wynajem sal w ramach szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
The Challenge Group A.J. Molscy sp. jawna, ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa


Dodano:  16 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2016 WDDZ-T

– usługa trenerska w ramach szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Dominika Polak, ul. Erazma Ciołka 11A, 01-415 Warszawa


Dodano:  7 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2016 WDDZ-T
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na zapewnienie poczęstunku oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń.
Termin składania ofert upływa: 14.12.2016 r.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  25 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2016 WDDZ-T
– wynajem sal na przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
The Challenge Group A.J. Molscy sp. jawna, ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa


Dodano:  25 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2016 WDDZ-T
– zapewnienie poczęstunku dla uczestników szkoleń Obsługa komputera

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Luka Artystyczna Sp. z o.o., ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa


Dodano:  17 listopada 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2016 WDDZ-T
– zapewnienie poczęstunku dla uczestników szkoleń Obsługa komputera

(realizowane w ramach projektu unijnego pt. „W drodze do zatrudnienia – kompleksowe wsparcie osób bez pracy”
RPMP.08.02.00-12-0103/15)

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  17 listopada 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 WDDZ-T
– przeprowadzenie szkoleń komputerowych

(realizowane w ramach projektu unijnego pt.”W drodze do zatrudnienia – kompleksowe wsparcie osób bez pracy”
RPMP.08.02.00-12-0103/15)

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  19 października  2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016 WDDZ-T

– wynajem sal na prowadzenie zajęć indywidualnego wsparcia psychologicznego/poradnictwa zawodowego, grupowego poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
The Challenge Group A.J. Molscy sp. jawna, ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa


Dodano:  19 października  2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016 WDDZ-T
– indywidualne wsparcie psychologicznego/poradnictwo zawodowe, warsztaty poradnictwa zawodowego, pośrednictwo pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
INDYKA Paweł Indyka, ul. Lompy 15B/11, 40-038 Katowice


Dodano:  18 października  2016 r.

INFORMACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016 WDDZ-T

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 19.10.2016 r.


Dodano:  18 października  2016 r.

INFORMACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016 WDDZ-T

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 19.10.2016 r.


Dodano:  30 września  2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 WDDZ-T
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– zapewnienie poczęstunku dla uczestników spotkań grupowych oraz wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Centrum Edukacyjne „ŻELAZNA” Magdalena Karpik Adamska, ul. Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa


Dodano:  21 września  2016 r.

INFORMACJA O  POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 WDDZ-T
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– zapewnienie poczęstunku dla uczestników spotkań grupowych oraz wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na zapewnienie poczęstunku dla uczestników spotkań grupowych oraz wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego.
Termin składania ofert upływa: 28.09.2016 r.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  19 września  2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 WDDZ-T
– wynajem sal na indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe oraz spotkania informacyjne

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
The Challenge Group A.J. Molscy sp. jawna, ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa


Dodano:  16 września  2016 r.

INFORMACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 WDDZ-T

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 19.09.2016 r.


Dodano:  15 września  2016 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 WDDZ-T

– Identyfikacja indywidualnych potrzeb, w tym Indywidualny plan działania dla 60 osób

w ramach projektu „W drodze do zatrudnienia – kompleksowe wsparcie osób bez pracy”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

OCENA KOŃCOWA OFERT:

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi została wybrana oferta złożona przez:
Zofia Kozioł, zam. Dębica

 

Rozmiar czcionki
Kontrast