Projekt Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim

POSTĘPOWANIE OFERTOWE


Dodano:  30 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2016 NS
– dot. wyżywienia

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
LUKA ARTYSTYCZNA SP. Z O.O., ul. Ciołka 12 lok. 428, 01-402 Warszawa, NIP: 522-26-04-422, REGON: 017275577


Dodano:  30 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2016 NS

– dot. realizacja szkoleń zawodowych

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
IT CONFIG SP. Z O.O, UL. Powstańców 69, 05-870 Błonie


Dodano:  30 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2016 NS

– dot. wynajem sal na szkolenia zawodowe

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano:  10 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 NS
– dot. wyżywienie dla uczestników poradnictwa zawodowego

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
LUKA ARTYSTYCZA SP. Z O.O., ul. Ciołka 12 lok. 428, 01-402 Warszawa,  NIP: 522-26-04-422, REGON: 017275577


Dodano:  4 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 NS
– dot. wyżywienie dla uczestników szkoleń zawodowych

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
LUKA ARTYSTYCZA SP. Z O.O., ul. Ciołka 12 lok. 428, 01-402 Warszawa, NIP: 522-26-04-422, REGON: 017275577


Dodano:  4 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016 NS
– dot. realizacja szkoleń zawodowych przez trenerów

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WALBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA


Dodano:  4 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016 NS
– dot. wynajem sal na szkolenia zawodowe

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano:  26 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NS
– wynajem sal na realizację zajęć: Indywidualne doradztwo zawodowe, Warsztaty Aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Marcin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano:  26 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 NS
– realizacja zajęć: Indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
INDYKA Paweł Indyka, ul. Lompy 15B/11, 40-038 Katowice, NIP 6631222894, REGON 241329510

Rozmiar czcionki
Kontrast