Dokumenty dla Uczestników

Dokumenty do pobrania dla Kandydatów do Projektu


FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY


BIZNES  PLAN


DOTACJA-PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ICH ROZLICZENIE

________________________________________________________

Dokumenty Potrzebne do podpisania umowy

Dla uczestnika

Dla poręczyciela

____________________________________________________________

Wsparcie finansowe

otrzymanie

W związku z licznymi wątpliwościami, pytaniami i błędami we wnioskach o zmianę sposobu wydatkowania, przygotowane zostały listy kontrolne, które pomogą je wyeliminować.

Uprzejmie prosimy o sczytanie składanego wniosku z check listą.

Wierzymy, że dzięki temu składane wnioski będą bezbłędne, co pozwoli na szybsze ich zatwierdzanie.

Check lista do Wniosku o zmianę spsobu wydatkowania dotacji

rozliczenie

____________________________________________________________________

Wsparcie pomostowe

otrzymanie

rozliczenie

W związku z licznymi wątpliwościami, pytaniami i błędami we wnioskach o zmianę sposobu wydatkowania, przygotowane zostały listy kontrolne, które pomogą je wyeliminować.

Uprzejmie prosimy o sczytanie składanego wniosku z check listą.

Wierzymy, że dzięki temu składane wnioski będą bezbłędne, co pozwoli na szybsze ich zatwierdzanie.

Check lista do Wniosku o zmianę spsobu wydatkowania pomostówki


POMOC  DE_MINIMIS

Formularz o uzyskanej pomocy de minimis ( instrukcja)

Jednym z wymaganych przez Beneficjenta załączników do wniosku o dotacje jest  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.  Z uwagi na liczne problemy, jakie sprawia on Uczestnikom – przedstawiamy poniżej zwięzłą instrukcję jego wypełniania.

  1. a) Osoby starające się o bezzwrotne dotacje w ramach RPO WL 2014-2020, powinny wypełnić tylko część A i C formularza oraz podpisać niniejszy dokument na ostatniej stronie.

b). Podane informacje winny dotyczyć planowanej działalności gospodarczej w odniesieniu do której Wnioskodawca ubiega się o dotacje.

  1. c) Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę można sprawdzić tutaj:
    identyfikator gmin woj. lubelskie
  2. d) Właściwą formą prawną, w przypadku dotacji w ramach RPO WL 2014-2020, będzie zawsze „inna forma prawna”. A dokładnie: Indywidualna pozarolnicza działalność gospodarcza osoby fizycznej.
  3. e) Jeżeli w ramach działalności przewiduje się zatrudnienie do 9 pracowników, wielkość wnioskodawcy klasyfikuje się jako mikroprzedsiębiorstwo.
  4. f) Data utworzenia – podaje się tu datę uruchomienia firmy ( datę , gdy wpis w CEiDG będzie aktywny)

Od dnia 15.XI.2015 obowiązują nowe wzory tego dokumentu >  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Przykładowa Instrukcja wypełnienia tego dokumentu: wzór wypelnienia formularza de minimis


 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast