Ścieżka wsparcia

W ramach projektu  „Start do biznesu, gwarancją sukcesu !” oferujemy:

 1. Badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej- Rekrutacja
  • Etap I- Ocena formalna i merytoryczna
  • Etap II- Weryfikacja predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Doradztwo indywidualne oraz szkolenia przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • Etap I- Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego
  • Etap II- Przeprowadzenie szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • Etap I- Ocena biznesplanów i wniosków o pomostowe wsparcie finansowe przez KOW
  • Etap II- Ocena biznesplanów i wniosków o pomostowe wsparcie finansowe w procedurze odwoławczej
  • Etap III- Wypłata jednorazowej i bezzwrotnej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
 4. Wsparcie pomostowe finansowe i indywidualne specjalistyczne wsparcie szkoleniowo- doradcze
  • Etap I- Wypłata wsparcia pomostowego finansowego przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
  • Etap II – wsparcie pomostowe szkoleniowo- doradcze w ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej ( śr.5h/m-c)

W ramach projektu przewidziane jest szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej:

ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ obejmujące następujące zagadnienia:

 • uruchomienie  DG,
 • prawne aspekty prowadzenie DG,
 • tworzenie biznesplanu,
 • przepisy BHP w przedsiębiorstwie,
 • rachunkowość i opodatkowanie,
 • symulacja prowadzenia własnej firmy,
 • podstawy marketingu

Szkolenie ma trzy poziomy zaawansowania:

 • podstawowy                       (40h)
 • średniozaawansowany (24h)
 • zaawansowany                  (12h)

Poziom szkolenia na, który kierowany jest uczestnik/uczestniczka określany jest przez doradcę zawodowego po indywidualnej rozmowie badającej predyspozycje i umiejętności uczestnika/uczestniczki

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały dydaktyczne
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast