Dokumenty dla uczestników

Dokumenty do pobrania dla Kandydatów do Projektu


Poniżej zamieszczamy uaktualniony dokument regulamin zwrotu kosztów dojazdu  – obowiązujący od 13.06.2018r.

Regulamin-zwrotu-kosztów-dojazdu z 13.06.2018


Poniżej zamieszczamy uaktualniony dokument regulamin zwrotu kosztów dojazdu  – obowiązujący od 13.03.2018r.

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu z 13.03.2018


Poniżej zamieszczamy uaktualnione dokumenty – obowiązują od 02.01.2017r.

Regulamin rekrutacji

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Zał. 1. Formularz rekrutacyjny

Zał. 2. Karta oceny formalnej

Zał. 5. Wzór umowy uczestnictwa

Zał. 6. Deklaracja udziału w projekcie

Zał. 7. Wzór odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

Zał. 8. Regulamin uczestnictwa


Regulamin rekrutacji PDF

Zał. 1. Formularz rekrutacyjny PDF

Zał. 2. Karta oceny formalnej PDF

Zał. 5. Wzór umowy uczestnictwa PDF

Zał. 6. Deklaracja udziału w projekcie PDF

Zał. 7. Wzór odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej PDF

Zał. 8. Regulamin uczestnictwa PDF


Dokumenty dla Uczestników projektu


Regulamin zwrotu kosztów dojazdu PDF

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast