Dokumenty dla Uczestników

Dokumenty do pobrania dla Uczestników Projektu


REGULAMIN_ZWROTU_KOSZTOW_DOJAZDU PDF


Dokumenty do pobrania dla Kandydatów do Projektu


Deklaracja uczestnictwa WORD

Deklaracja uczestnictwa PDF


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PDF

Zał. 1. Formularz rekrutacyjny WORD

Zał. 1. Formularz rekrutacyjny PDF

Zał. 2. Karta oceny formalnej-rozmowa z doradcą zawodowym PDF

Zał. 3. Karta oceny merytorycznej PDF

Zał. 4. Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych PDF

Zał. 5. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i umiejętności do prowadzenia DG WORD

Zał. 5. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i umiejętności do prowadzenia DG PDF

Zał. 6. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości WORD

Zał. 6. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PDF

Zał. 7. Formularz informacji de minimis EXCEL

Zał. 8. Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych PDF

Zał. 9. Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie środków finansowych PDF

Zał. 10. Deklaracja poufności PDF

Zał. 11. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego PDF

Zał.-12.-Oświadczenie-współmałżonka-na-zawarcie-um.-wsparcia-finansowego_WZOR

Zał. 13. Informacja o rachunku bankowym WORD

Zał. 13. Informacja o rachunku bankowym PDF

Zał. 14. Zaświadczenie de minimis EXCEL

Zał. 15. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową WORD

Zał. 15. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową PDF

Zał. 16. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego WORD

Zał. 16. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego PDF

Zał. 17. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT WORD

Zał. 17. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT PDF

Zał. 18. Karta oceny merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe PDF

Zał. 19. Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego PDF

Zał. 20. Oświadczenie o aktualizacji danych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis WORD

Zał. 20. Oświadczenie o aktualizacji danych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis PDF

Zał. 21. Zestawienie towarów, usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości WORD

Zał. 21. Zestawienie towarów, usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości PDF

Zał. 22. Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po otrzymaniu środków na rozwój przedsiębiorczości PDF

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast