Ścieżka wsparcia

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • Doradztwo Zawodowe – 2 h na uczestnika.
  • Szkolenie z zakresu ABC działalności gospodarczej – zakres programowy: podstawowe zagadnienia związane z działalnością gospodarczą, podstawy prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, administracyjno –prawne zasady zakładania działalności gospodarczej, charakterystyka różnych form prowadzenia działalności gospodarczej ( jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne), zakładania działalności gospodarczej krok po kroku (wpis CEID, KRS, ZUS i inne), zagadnienia podatkowe, zagadnienia kadrowo – płacowe, księgowość w przedsiębiorstwie, w tym obsługa programów komputerowych do prowadzenia księgowości czy wystawiania faktur, marketing, reklama i PR firmy, zarządzanie, źródła finansowania działalności gospodarczej, biznesplan – łącznie 80 h szkoleń.
  • Doradztwo Biznesowe w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 10 h na uczestnika.
  • Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – do kwoty 23 300 pln.
  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze po otrzymaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
  • Wsparcie pomostowe finansowe – do 1850 zł./miesięcznie przez pierwsze 12 mcy.
  • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.
  • Materiały dydaktyczne i pomocnicze.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast