Aktualności

Data zamieszczenia 02.11.2017 r.

Poniżej zamieszczamy listopadowy harmonogram pracy doradców biznesowych. Zajęcia indywidualne, będą się odbywać  przy ulicy Budowniczych LGOM 61b w Lubinie. Spotkania umawiane indywidualnie przez biuro projektu, w godzinach od 8:00-18:00.

 

harmonogram doradztwa listopad OPDP


Data zamieszczenia 13.10.2017 r.

Poniżej zamieszczamy październikowy harmonogram pracy doradców biznesowych. Zajęcia indywidualne, będą się odbywać od 16.10.2017r. przy ulicy Budowniczych LGOM 61b w Lubinie. Spotkania umawiane indywidualnie przez biuro projektu, w godzinach od 8:00-18:00.

PAŹDZIERNIK 2017 harmonogram doradców


Data zamieszczenia 11.08.2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi sposobu wykorzystania finansowego  wsparcia pomostowego, przedstawiamy przykładowy katalog wydatków:

FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE -katalog wydatków


Data zamieszczenia 04.08.2017 r.

Poniżej zamieszczamy informację o przyznaniu wsparcia pomostowego dla II edycji projektu – po odwołaniach

i listę rankingową

INFORMACJA O PRZYZNANIU WSPARCIA POMOSTOWEGO

lista rankingowa II edycja OPDB-W Z OD


Data zamieszczenia 27.07.2017 r.

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące rozliczania wsparcia finansowego:

Oswiadczenia _8_3

opis_dokumentu_8_3

oswiadczenie_sprzedającego_uzywany_srodek_trwały

Zał.-21.-Zestawienie-towarówusług-zakupionych-ze-środków-na-rozw.przeds. (3)

Szczegołowe_zestawienie_towarow_i_usług_8_3_wzor


 Data zamieszczenia 24.07.2017 r.

Rozliczenie wsparcia pomostowego

  • Wsparcie pomostowe udzielane jest przedsiębiorcy w systemie zaliczkowym, tj. z góry, co miesiąc 1850 zł.

 

  • Pierwszą ratę otrzymuje przedsiębiorca kilka dni po podpisaniu umowy o otrzymanie wsparcia pomostowego.

 

  • Uczestnicy Projektu uprawnieni są do przeznaczenia pomocy finansowej ze wsparcia pomostowego na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe czyli m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusze pozaubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za media.

 

  • Termin opłaty składek ZUS dla  jednoosobowych przedsiębiorstw to 10 dzień miesiąca, po miesiącu którego składki dotyczą.

Zatem, uczestnicy, którzy podpisali umowy w lipcu 2017 r. płacą składki do 10 sierpnia (za lipiec).

 

  • Natychmiast po dokonaniu przelewów, przedsiębiorcy wypełniają udostępniony na stronie wzór Rozliczenia wsparcia pomostowego, załączają potwierdzenia dokonania przelewów składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i przesyłają mailem do biura projektu.

 

  • Biuro projektu przygotowuje zestawienie wypłat do 12 dnia miesiąca.

Dalsze miesięczne raty będą  przelewane ok. 13-15 dnia kolejnego miesiąca.


Data zamieszczenia 14.07.2017 r.

Poniżej zamieszczamy dokumenty pomocne przy rozliczeniach z przyznanego wsparcia

OPDB- zestawienie wydatków w ramach wsparcia pomostowego

OPDB – wniosek o zmianę sposobu wydatkowania


Data zamieszczenia 12.07.2017 r.

Poniżej zamieszczamy informację o przyznaniu wsparcia pomostowego – lista osób

INFORMACJA-O-PRZYZNANIU-WSPARCIA-POMOSTOWEGO-–-II-EDYCJA


Data zamieszczenia 12.07.2017 r.

W związku z ubieganiem się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, w tym wsparcie pomostowe, poniżej zamieszczamy listę rankingową uczestników II edycji projektu.

lista rankingowa II edycja OPDB-W


Data zamieszczenia 04.07.2017 r.

W związku z procedurą odwoławczą wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach I edycji, poniżej zamieszczamy aktualną listę rankingową.

LISTA_RANKINGOWA_UCZESTNIKOW_I_EDYCJI_PROJEKTU_po_odwolaniach


Data zamieszczenia 14.06.2017 r.

W związku z ubieganiem się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, w tym wsparcie pomostowe, poniżej zamieszczamy listę rankingową uczestników I edycji projektu.

LISTA_RANKINGOWA_UCZESTNIKOW_I_EDYCJI_PROJEKTU


Data zamieszczenia 13.06.2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż termin składania wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków

o przyznanie wsparcia pomostowego upływa w dniu 28.06.2017 r.


Data zamieszczenia: 31. 05. 2017 r.

Poniżej zamieszczamy harmonogramy doradztwa biznesowego dla grupy V oraz VI w ramach II edycji do projektu.

HARMONOGRAM_DORADZTWO_BIZNESOWE_GR_V

HARMONOGRAM_DORADZTWO_BINZESOWE_GR_VI


Data zamieszczenia: 30. 05. 2017 r.

Informujemy uczestników II edycji projektu, że Wnioski o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz Wnioski 
o przyznanie wsparcia pomostowego, należy składać do dnia 28. 06. 2017 r. (piątek) w Biurze Projektu w Lubinie lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do Biura Projektu).


Data zamieszczenia: 25.05.2017 r

Poniżej zamieszczamy harmonogramy doradztwa biznesowego dla III i IV grupy szkoleniowej.

HARMONOGRAM_DORADZTWO_BIZNESOWE_GRUPA_III

HARMONOGRAM_DORADZTWO_BIZNESOWE_GRUPA_IV


Data zamieszczenia: 11.05.2017 r

Poniżej aktualizacja listy rankingowej uczestników w ramach II edycji do projektu.

LISTA_RANKINGOWA_II_EDYCJA_LUBIN_ aktualizacja


Data zamieszczenia: 11.05.2017 r

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy harmonogramy szkoleń dla uczestników II edycji do projektu.

W harmonogramach są również listy uczestników w poszczególnych grupach. 

HARMONOGRAM_SZKOLEŃ_III_GRUPA

HARMONOGRAM_SZKOLEN_IV_GRUPA

HARMONOGRAM_SZKOLEŃ_V_GRUPA

HARMONOGRAM_SZKOLEŃ_VI_GRUPA


Data zamieszczenia: 04.05.2017 r

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację w ramach II edycji do projektu. Poniżej lista rankingowa uczestników, którzy zakwalifikowali się do etapu szkoleniowo – doradczego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych etapach projektu.

LISTA_RANKINGOWA_II_EDYCJA_LUBIN_


Data zamieszczenia: 30.04.2017 r

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja, biuro projektu będzie nieczynne


Data zamieszczenia: 28. 04. 2017 r.

Informujemy uczestników I edycji projektu, że Wnioski o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz Wnioski 
o przyznanie wsparcia pomostowego, należy składać do dnia 31. 05. 2017 r. (środa) w Biurze Projektu w Lubinie lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do Biura Projektu).


Data zamieszczenia: 19.04.2017 r.

Poniżej, załączamy harmonogramy doradztwa biznesowego po szkoleniach dla 1-szej i 2-giej grupy, proszę o zapoznanie się z harmonogramem. Jednocześnie, informujemy, że doradztwo biznesowe ma charakter indywidualny, nie stawienie się we wskazanym przez Państwa terminie, skutkuje utratą możliwości indywidualnej konsultacji z doradcą.

HARMONOGRAM_DORADZTWA_BIZNESOWEGO_I

HARMONOGRAM_DORADZTWA_BIZNESOWEGO_II

 


Data zamieszczenia: 13.04.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym tj.: 14. 04. 2017 r. (piątek) Biuro Projektu w Lubinie, czynne jest w godzinach od 08.00 do 12.00.


Data zamieszczenia: 05.04.2017 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że formularze rekrutacyjne w ramach II edycji mogą Państwo składać do dnia 19.04.2017 r. (rekrutacja może zostać zamknięta przed podanym terminem, w momencie zebrania wymaganej ilości uczestników).


Data zamieszczenia: 04.04.2017 r.

Poniżej zamieszczamy harmonogramy szkoleń dla I i II grupy szkoleniowej, w ramach I-szej edycji do projektu.

Harmonogram szkolenia ABC działalności gospodarczej Gr. I

Harmonogram szkolenia ABC działalności gospodarczej Gr. II


Data zamieszczenia: 31.03.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że formularze rekrutacyjne w ramach II edycji mogą Państwo składać do 03.04.2017 r. (poniedziałek).

Serdecznie Zapraszamy!


Data zamieszczenia: 30.03.2017 r.

Informujemy, że w zakładce DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW, zamieszczony został Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu.


Data zamieszczenia: 17.03.2017 r.

W związku z zakończeniem oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach I edycji do projektu w załączeniu przedstawiamy listę rankingową z numerami rekrutacyjnymi uczestników przyjętych do etapu szkoleniowo – doradczego projektu.

LISTA_RANKINGOWA_I_EDYCJA_PROJEKTU

Serdecznie gratulujemy – Biuro Projektu Lubin.


Data zamieszczenia: 09.03.2017 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie na spotkanie informacyjne w Chocianowcu – powiat polkowicki. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Spotkanie Informacyjne – Chocianowiec


Data zamieszczenia: 06.03.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Formularze Rekrutacyjne w ramach II edycji mogą Państwo składać od dnia 06.03.2017 r. (poniedziałek) do dnia 31.03.2017 r. (piątek). Formularze mogą Państwo składać osobiście w Biurze Projektu w Lubinie lub drogą pocztową (liczy się data wpływu formularza do Biura Projektu).

Zapraszamy do udziału w projekcie!


Data zamieszczenia: 27.02.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Formularze Rekrutacyjne w ramach I-edycji mogą Państwo składać do dnia 03.03.2017 r. (piątek).


Data zamieszczenia: 14.02.2017 r.

Spotkanie informacyjne w GÓRZE – powiat górowski.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu.

Spotkanie Informacyjne – Góra


Data zamieszczenia: 14.02.2017 r.

Spotkanie informacyjne w Legnicy.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu.

Spotkanie Informacyjne – Legnica


Data zamieszczenia: 13.02.2017 r.

NOWE TERMINY NABORU

Termin składania Formularzy rekrutacyjnych:

I EDYCJA  od 03 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.
II EDYCJA od 01 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Formularze można składać osobiście w Biurze Projektu lub drogą pocztową (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego).

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!


Data zamieszczenia: 02.02.2017 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych z powiatu wołowskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat projektu.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu.

Spotkanie Informacyjne – do pobrania


Data zamieszczenia: 23.01.2017 r.

TERMINY NABORU

Termin składania Formularzy rekrutacyjnych:
I EDYCJA  od 03 lutego 2017 r. do 15 lutego 2017 r.
II EDYCJA od 16 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Formularze można składać osobiście w Biurze Projektu lub drogą pocztową (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego).

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!


Data zamieszczenia: 19.01.2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 19.01.2017 r., w zakładce DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW, zamieszczona została dokumentacja dotycząca rekrutacji do projektu. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Formularzem rekrutacyjnym (formularz zmieszczony jest również w wersji edytowalnej).

Dodatkowo chcielibyśmy poinformować, iż nabór formularzy do I edycji rozpoczyna się dnia 03.02.2017 r. (piątek), a kończy 15.02.2017 r.

Formularze można składać osobiście w Biurze Projektu lub drogą pocztową (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego).

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast