Próbne zadania z modułów B1, B2, B3, B4, S3, S9, e-Citizen

Moduł ECDL B1 – Podstawy pracy z komputerem

Moduł ECDL B2 – Podstawy pracy w sieci

Moduł ECDL B3 – Przetwarzanie tekstów

Moduł ECDL B4 – Arkusze kalkulacyjne

Moduł ECDL S3 –  IT Security

Moduł ECDL S9 – Rozwiązywanie problemów

Moduł ECDL e-Citizen (e-Obywatel)

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast