Archiwum kategorii: Bez kategorii

Informacje DLA Przedsiębiorców

Szanowni Państwo

Od 1 stycznia 2020 r. nakładane są na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki, w tym:

 1. posiadania indywidualnego konta do rozliczenia trzech podatków: PIT, CIT i VAT.
 2.  Zlikwidowane zostaną dotychczasowe konta urzędów skarbowych do wpłaty ww. podatków.

    Proszę o zapoznanie się z artykułem: Mikrorachunek  podatkowy

3. każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do sprawdzania swojego kontrahenta w ewidencji prowadzonej przez szefa KAS (Krajowej Administracji Samorządowej) oraz wpłaty należności na  rachunki bankowe tam podane. Konsekwencje nieprzestrzegania ww. obowiązków są poważne.

Więcej w artykułach:

 • Podatki 2020:  Przelew na rachunek spoza wykazu podatników VAT a koszty podatkowe.
 •   Wykaz podatników VAT

 Wskazujemy dostęp do wyszukiwarki:  Portal podatkowy

Zamieszczamy też inne artykuły, które warto przeczytać

 • Kodeks cywilny 2020: Przedsiębiorca prawie jak konsument
 • Wydatki na zakup auta stanowią w 100% koszt firmy
 • Działalność w mieszkaniu. Jakie wydatki mogą być kosztem?
 • Jedna faktura do kilku paragonów
 • Kto jest, a kto nie jest zobowiązany do wystawienia faktury
 • Obowiązkowy split payment, kogo będzie dotyczyć

Artykuły (aktywne po kliknięciu w dany link)

 1. Działalność w mieszkaniu Jedna faktura do kilku paragonów
 2. Kodeks cywilny 2020 Przedsiębiorca prawie jak konsument
 3. Kto musi wystawiać FV, a kto nie musi
 4. Mikrorachunek podatkowy
 5. Obowiązkowy split payment
 6. Przelew na rachunek spoza wykazu podatników VAT a koszty
 7. Wydatki na zakup auta stanowią w 100% KUP
 8. Wykaz podatników VAT – nowe wyjaśnienia
 9. MF Wyszukiwarki – Portal Podatkowy

II edycja -OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE OCENY BIZNES Planów- przed akceptacją WUP Łódź

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy ostateczne listy rankingowe (zostały skierowane do akceptacji przez WUP Łódź)

Potwierdzenie ostatecznych list rankingowych nastąpi po otrzymanej ich akceptacji przez WUP Łódź

II EDYCJA – WSTĘPNE LISTY RANKINGOWE OCENY BIZNES PLANÓW

Osoby, które nie zgadzają się z oceną lub z przyznaną kwotą dofinansowania  mogą złożyć w biurze projektu odwołanie  w ciągu 5 dni zgodnie z  Regulaminem Przyznawania Środków Na Rozwój Przedsiębiorczości, paragraf VII punkty od 1 do 3:

 1. Uczestnik, który otrzymał negatywną decyzję w przedmiocie przyznania wsparcia ma prawo złożyć odwołanie do biura projektu w terminie 5 dni od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia.
 2. Odwołanie w terminie 5 dni od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia przysługuje również, jeżeli uczestnik otrzymał wsparcie finansowe jednak w kwocie niższej niż wnioskowana, a także jeżeli nie zgadza się z poczynionymi przez oceniających zmianami w biznesplanie.
 3. Odwołanie należy złożyć w biurze projektu w formie pisemnej, podpisanej oryginalnie przez uczestnika. W odwołaniu należy uzasadnić przyczyny, z powodu których uczestnik uważa decyzję o odmowie przyznania wsparcia/obniżeniu wsparcia/zmian w biznesplanie za wadliwą

WYKAZ DOKUMENTÓW – UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PNWB-Wniosek-do-umowy-o-udzielenie-wsparcia-na-uruchomienie-działalności-gospodarczej

CHECK LISTA – Załączniki do Wniosku o wsparcie finansowe