II edycja -OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE OCENY BIZNES Planów- przed akceptacją WUP Łódź

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy ostateczne listy rankingowe (zostały skierowane do akceptacji przez WUP Łódź)

Potwierdzenie ostatecznych list rankingowych nastąpi po otrzymanej ich akceptacji przez WUP Łódź