PODATKI – ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY

Podatki 2019: Nowe wzory dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego


Resort finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia dotyczącego wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Formularze zostaną w efekcie dostosowane do zmian w ustawach o podatkach dochodowych.


„Rekomendowane rozwiązanie to określenie nowych wzorów formularzy podatkowych oznaczonych symbolami: PIT-28/PIT-28S, PIT16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D, umożliwiających prawidłowe wykonanie obowiązków podatkowych przez podatników zryczałtowanego podatku dochodowego”  wskazują projektodawcy.


Nowe rozporządzenie ma dostosować wzory do zmian wprowadzonych ustawą z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175). Nowela ta weszła w życie z początkiem 2018 r.

Po zmianach formularze będą zbieżne m.in. ze zmianami dotyczącymi przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy albo innych umów o podobnym charakterze, które zawierane są poza działalnością gospodarczą. Dla takich przychodów wprowadzono limit kwotowy na poziomie 100 tys. zł przychodu – wtedy można korzystać ze stawki ryczałtowej (8,5 proc.). Dla przychodów przekraczających próg odpowiednia będzie natomiast wyższa stawka ryczałtu (12,5 proc.).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 28 września) Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.


Wzory:

PIT-28/PIT-28S, PIT16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D