Ścieżka wsparcia

Dla 36 osób zakwalifikowanych do projektu zaplanowano wsparcie szkoleniowe realizowane na podstawie
Umowy o wsparcie szkoleniowe:

SZKOLENIE ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
– 3 grupy, średnio po 12 osób x 64h lekcyjnych (8 dni x 8h)

Zakres szkolenia:

 • podstawowe zagadnienia związane z DG – 2h
 • podstawy prawne zakładania i prowadzenia DG – 2h
 • zakładanie DG krok po kroku (wpis CEIDG, ZUS i in.) – 4h
 • zagadnienia podatkowe (VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, formy opodatkowania) – 8h
 • zagadnienia kadrowo-płacowe (prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, składki, druki, obowiązki) – 8h
 • księgowość w przedsiębiorstwie – 8h
 • marketing, reklama i PR firmy (media elektroniczne, budowanie wizerunku, praca z klientem, negocjacje) – 8h
 • zarządzanie (poszukiwanie rynków zbytu, poszerzanie profilu DG) – 4h
 • źródła finansowania DG (kredyty, dofinansowania) – 4h
 • Biznes Plan -16 h

Metody szkoleniowe:

 • warsztatowo-wykładowe z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie na szkoleniach
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego