Aktualności

Dodano: 29.01.2019 r.

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy pomocne artykuły dla przedsiębiorców

(dostępne po kliknięciu w link)


Dodano: 08.01.2019 r.

Szanowni Państwo

Zostaje wydłużony okres naboru formularzy zgłoszeniowych
Nabór odbędzie się w dniach

od 08.01.2019 r.   do  19.01.2019 r.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami przyjmowane będą elektronicznie pod adresem e-mail: centrum@business-school.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji określa Regulamin rekrutacji. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne, z którymi powinni Państwo się zapoznać dostępne są na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW

ZAPRASZAMY!
Wszystkich zainteresowanych udziałem zachęcamy do kontaktu z biurem projektu w Zielonej Górze


Dodano: 02.01.2019 r.

Szanowni Państwo

Zostaje wydłużony okres naboru formularzy zgłoszeniowych
Nabór odbędzie się w dniach

od 02.01.2019 r.   do  07.01.2019 r.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami przyjmowane będą elektronicznie pod adresem e-mail: centrum@business-school.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji określa Regulamin rekrutacji. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne, z którymi powinni Państwo się zapoznać dostępne są na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW

ZAPRASZAMY!
Wszystkich zainteresowanych udziałem zachęcamy do kontaktu z biurem projektu w Zielonej Górze


Dodano: 20.12.2018 r.

Szanowni Państwo
W dniu 24 grudnia 2018
biuro projektu będzie nieczynne


Dodano: 14.12.2018 r.

Szanowni Państwo

Wydłużony okres naboru formularzy zgłoszeniowych

Nabór odbędzie się w dniach:
od   14.12.2018 r.   do  31.12.2018 r.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami przyjmowane będą elektronicznie pod adresem e-mail: centrum@business-school.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji określa Regulamin rekrutacji. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne, z którymi powinni Państwo się zapoznać dostępne są na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW

ZAPRASZAMY!
Wszystkich zainteresowanych udziałem zachęcamy do kontaktu z biurem projektu w Zielonej Górze

W dniu 31 grudnia 2018 prosimy się zgłaszać

do godz 13-tej


Dodano: 06.12.2018 r.

Szanowni Państwo

Wydłużony okres naboru formularzy zgłoszeniowych

Nabór odbędzie się w dniach:
od   07.12.2018 r.   do   14.12.2018 r.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami przyjmowane będą elektronicznie pod adresem e-mail: centrum@business-school.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji określa Regulamin rekrutacji. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne, z którymi powinni Państwo się zapoznać dostępne są na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW

ZAPRASZAMY!
Wszystkich zainteresowanych udziałem zachęcamy do kontaktu z biurem projektu w Zielonej Górze


Dodano: 14.11.2018 r.

Szanowni Państwo
Informujemy, iż uległ zmianie termin naboru formularzy zgłoszeniowych.

Nabór odbędzie się w dniach:
od   27.11.2018 r.   do   7.12.2018 r.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami przyjmowane będą elektronicznie pod adresem e-mail: centrum@business-school.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji określa Regulamin rekrutacji. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne, z którymi powinni Państwo się zapoznać dostępne są na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW

ZAPRASZAMY!
Wszystkich zainteresowanych udziałem zachęcamy do kontaktu z biurem projektu w Zielonej Górze


Dodano: 29.10.2018 r.

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, iż z dniem 01.10.2018 rozpoczęliśmy realizację projektu LUBUSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.3 Wsparcie dla samo zatrudnienia , Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samo zatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

W dniach  od 19.11.2018 r. do 28.11.2018 r.
Odbędzie się nabór kandydatów do projektu
LUBUSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami przyjmowane będą elektronicznie pod adresem e-mail: centrum@business-school.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji określa Regulamin rekrutacji. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne, z którymi powinni Państwo się zapoznać dostępne są na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW

ZAPRASZAMY!
Wszystkich zainteresowanych udziałem zachęcamy do kontaktu z biurem projektu w Zielonej Górze


 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego