Staże

Staże zawodowe – 3 miesięczne płatne staże – wrzesień -grudzień 2017 r. dla 50 osób.

  • będą się odbywać w zawodach w których można wykorzystać kwalifikacje/kompetencje uzyskane w ramach Szkolenia IT.

Zapewniamy:

  • zwrot kosztów dojazdu
  • stypendium stażowe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego