Rekrutacja

Rekrutacja Kandydatów na Uczestników Projektu jest otwarta i ogólna oraz przebiega w sposób ciągły:

  luty -marzec 2017 r. 

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie przynieś albo przyślij do Naszego Biura w Częstochowie wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.  Formularz jest również dostępny na miejscu w Biurze Projektu, Al. Niepodległości 20/22 lok. 35, 42-200 Częstochowa.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego