Dodanie dokumentów

REKRUTACJA

Dodano 06.02.2019r

Szanowni Państwo

Zostały już zamieszczone Dokumenty dla kandydatów do projektu POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym”  w zakładce Dokumenty do pobrania.